Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 117 2015
Wykorzystanie internetu w gospodarstwach domowych w Polsce na tle krajów UE

Autorzy: Andrzej Wójcik
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe: gospodarstwa domowe społeczeństwo informacyjne Internet
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (453-462)

Abstrakt

W artykule zbadano wykorzystanie Internetu przez gospodarstwa domowe w Polsce wg określonych celów oraz strukturę zakupów dokonywanych przez Internet w latach 2004–2014. W części drugiej gospodarstwa domowe w Polsce zostały porównane z gospodarstwami domowymi w wybranych krajach Europy – zarówno pod względem wykorzystania Internetu, jak i dokonywanych zakupów przez Internet.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Czekanowski J. (1913), Zarys metod statystycznych w zastosowaniach do antropologii, Prace Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, nr 5, Warszawa.
2.MaCzek, http://eskimo73.republika.pl/maczek.html [dostęp 28.05.2012].
3.Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U. (2001), Statystyka, elementy teorii i zadania, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
4.Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2004–2007 (2008), GUS, Warszawa.
5.Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2007–2011 (2012), GUS i US w Szczecinie, Warszawa.
6.Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2009–2013 (2013), GUS i US w Szczecinie, Warszawa.
7.Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2014 r. (2014), GUS i US w Szczecinie, War-szawa.