Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 45.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Konsument na jednolitym rynku cyfrowym
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Przejdź
2. Korzystanie z usług e-administracji a sposoby zapewnienia bezpieczeństwa dla informacji wrażliwych w państwach Unii Europejskiej
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 874 SI nr 37 2015 Przejdź
3. Budowa kwestionariusza ankietowego a wyniki badań
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 874 SI nr 37 2015 Przejdź
4. Imperatywy kultury informacyjnej
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 863 SI nr 36 2015 Przejdź
5. Kluczowe trendy dla budowania biznesu w branży big data
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 863 SI nr 36 2015 Przejdź
6. Using the Internet in the Decision Making Process Concerning the Purchase of Tourist Offers
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (32) 2015 2015 Przejdź
7. Umiejętności cyfrowe jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/1 2015 2015 Przejdź
8. Nowoczesne technologie informacyjne w działalności koła łowieckiego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
9. Wybrane elementy związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego w województwie zachodniopomorskim
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
10. Wykorzystanie internetu w gospodarstwach domowych w Polsce na tle krajów UE
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
11. Rozwój kapitału relacyjnego poprzez wykorzystanie platform internetowych Web 2.0
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Przejdź
12. Cyberprzestępczość a rozwój społeczeństwa informacyjnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
13. Cyfryzacja czytelnictwa książek wśród studentów – badanie międzynarodowe
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
14. Ryzyko w modelach rozwoju społeczeństwa informacyjnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
15. Wybrane zagadnienia funkcjonowania organizacji wirtualnych – wymiar teoretyczny i empiryczny
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Przejdź
16. Przejęcie tradycyjnych funkcji komunikacji interpersonalnej przez kanały elektroniczne
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
17. Polskie społeczeństwo informacyjne – wyzwania ku innowacyjności
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
18. Sport jako platforma komunikacyjna w społeczeństwie informacyjnym
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Przejdź
19. Dynamiczna analiza rozwoju społeczeństwa informacyjnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Przejdź
20. Ewolucja przedsiębiorstw społeczeństwa informacyjnego a elastyczność pracy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Przejdź
21. Metodologiczne aspekty badań nad rozwojem społeczeństwa informacyjnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Przejdź
22. Portale społecznościowe jako element społeczeństwa informacyjnego
(Studia Informatica Pomerania)
nr 40 2016 Przejdź
23. Zjawisko traconych kompetencji kapitału intelektualnego i społecznego w społeczeństwie informacyjnym
(Studia Informatica Pomerania)
nr 42 2016 Przejdź
24. Analiza taksonomiczna porównania przyspieszenia rozwoju społeczeństwa informacyjnego wybranych krajów
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Przejdź
25. Współzależność rozwoju gospodarczego i powstającego społeczeństwa informacyjnego w Polsce - podejście empiryczne
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Przejdź
26. CSR 2.0 jako narzędzie zmian w organizacji sportowej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Przejdź
27. Ocena rozwoju gospodarki elektronicznej w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Przejdź
28. Wyzwania i zagrożenia bezpiecznego rozwoju społeczeństwa informacyjnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
29. Wykorzystanie e-usług - społeczne potrzeby i ograniczenia
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
30. Obserwacja wykorzystania cyfrowych i tradycyjnych źródeł informacji na zajęciach przez studentów
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
31. Zachowania informacyjne współczesnych konsumentów – implikacje dla działań z zakresu komunikacji marketingowej
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Przejdź
32. SENIORZY I OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM. DOSTĘPNOŚĆ STRON INTERNETOWYCH
(Studia Informatica Pomerania)
nr 44 2017 Przejdź
33. Kompetencje cyfrowe społeczeństwa informacyjnego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/3 2018 2018 Przejdź
34. E-deklaracje w systemie elektronicznej administracji
(Studia Informatica Pomerania)
nr 45 2017 Przejdź
35. Seniorzy i osoby niepełnosprawne w społeczeństwie informacyjnym. Udogodnienia programowe i sprzętowe
(Studia Informatica Pomerania)
nr 46 2017 Przejdź
36. Analiza taksonomiczna województw Polski w zakresie procesu użytkowania Internetu
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Przejdź
37. E-sport jako kreator nowych warunków organizacyjnych w zmiennym i dynamicznym otoczeniu
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Przejdź
38. Prywatność a użytkowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych – przegląd badań
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Przejdź
39. Wykluczenie cyfrowe w Polsce na tle Unii Europejskiej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Przejdź
40. Wykluczenie cyfrowe w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Przejdź
41. Komunikowanie w cyberprzestrzeni
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Przejdź
42. Systemowe aspekty rozwoju cywilizacji informacyjnej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Przejdź
43. Elektroniczne partytury i wydawnictwa nutowe jako narzędzie pracy w zawodzie muzyka
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Przejdź
44. Wykluczenie cyfrowe – wybór czy konieczność? Polska na tle Unii Europejskiej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Przejdź
45. Peculiarities of Power Transformation in the Modern Georgia
(Acta Politica Polonica)
4/2018 (46) 2018 Przejdź
Strona