Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

Aktualnie: Studia Informatica Pomerania

ISSN: 0867-1753     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2015.36-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN 863 SI nr 36
Kluczowe trendy dla budowania biznesu w branży big data

Autorzy: Ireneusz Miciuła
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut Informatyki w Zarządzaniu

Krzysztof Miciuła
Słowa kluczowe: społeczeństwo informacyjne duże zbiory nieusystematyzowanych danych (big data) trendy biznesowe
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:13 (51-63)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł prezentuje istotę big data we współczesnej gospodarce elektronicznej oraz analizę obecnie występujących kluczowych trendów dla budowania biznesu w tej branży. W artykule przedstawiono również znaczenie i wpływ korzystania z usług na zasadzie big data i procesów w działalności e-biznesowej, które w erze globalnego społeczeństwa informacyjnego wydają się nieuniknione.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Batorski D. (red.) (2012), Cyfrowa gospodarka. Kluczowe trendy rewolucji cyfrowej, MGG Conferences, Warszawa.
2.Borowiecki R., Kwieciński M. (red.) (2003), Monitorowanie otoczenia: przepływ i bezpieczeństwo informacji, w stronę inteligencji przedsiębiorstwa, Zakamycze, Kraków.
3.Brown B., Court D., Willmott P. (2013), Mobilizing your C-suite for big-data analytics, McKinsey & Company, www.mckinsey.com (21.01.2015).
4.Chmielarz W. (2007), Systemy biznesu elektronicznego, Difin, Warszawa.
5.Davenport T.H. (2013), Na rozdrożu Big Data – zwrot w kierunku inteligentniejszych
6.doświadczeń z podróżowania, Harvard Business School, Amadeus.
7.Dudek T. (2011), Obszary zastosowania gospodarki elektronicznej, Biblioteka Cyfrowa, Szczecin.
8.Dwornik B. (2013), Bezpieczeństwo w Internecie, www.nteraktywnie.com (21.01.2015).
9.Eurostat (2013), ICT security in enterprises 2011–2012, www.ec.europa.eu/eurostat/web/information-society/publications (21.01.2015).
10.GUS (2014), Wyniki badań do raportu: Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2013 roku, Warszawa, www.stat.gov.pl (15.01.2015).
11.IBIS World, Industry Research Reports, (2013), www.ibisworld.com/, (15.01.2015).
12.Internet matters: Essays in digital transformation, McKinsey & Company, www.mckinsey.com (20.01.2015).
13.Kisielnicki J. (2008), MIS – systemy informatyczne zarządzania, Placet, Warszawa.
14.Kulisiewicz T., Średniawa M. (2012), Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP, MGG Conferences, Warszawa.
15.Płoszajski P., Big Data – nowe źródło przewag i wzrostu firm, www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/50/id/1016 (28.01.2015).
16.Provost F., Fawcett T. (2014), Analiza danych w biznesie. Sztuka podejmowania skutecznych decyzji, Helion.
17.Wrycza S. (2010), Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
18.www.bi.pl/publications/art/strategiczne-technologie-wg-gartnera (18.01.2015).