Studia Informatica Pomerania

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si
CC BY-SA   Open Access 

Redakcja

Redaktor naczelny
prof. dr hab. Agnieszka Szewczyk

Radaktorzy naukowi
prof. dr hab. Agnieszka Szewczyk
dr hab. Ewa Krok
dr Agata Wawrzyniak
dr Barbara Wąsikowska
dr Grzegorz Wojarnik

Sekretarz redakcji
dr Zbigniew Stempnakowski

Rada Naukowa
prof. dr. Jan Helmke - Hochschule Wismar, Niemcy
prof. dr hab. Bogdan Stefanowicz - Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Agnieszka Szewczyk - Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski - Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Ewa Krok - Uniwersytet Szczeciński
dr Wasif Afzal - Blekinge Institute of Technology, Karlskrona, Szwecja
dr Agata Wawrzyniak - Uniwersytet Szczeciński
dr Barbara Wąsikowska - Uniwersytet Szczeciński
dr Grzegorz Wojarnik - Uniwersytet Szczeciński
dr Zeng Yu-Ran - Guangdong University of Foreign Studies, Chiny

Redaktor statystyczny
dr Dominik Rozkrut

Redaktorzy tematyczni
prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski
prof. dr hab. Ryszard Budziński
prof. dr hab. Zygmunt Drążek
dr hab. prof. US Jacek Cypryjański
dr hab. prof. US Małgorzata Łatuszyńska
dr hab. prof. US Kesra Nermend
dr hab. prof. US Waldemar Wolski
dr hab. prof. US Jakub Swacha
dr hab. Ewa Krok

 

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego