Studia Informatica Pomerania

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si
CC BY-SA   Open Access 

Recenzenci

Recenzenci „Studia Informatica Pomerania” w 2017 roku:
dr hab. prof. PG Małgorzata Gawrycka (Politechnika Gdańska)
dr hab. Marek Kunasz (Uniwersytet Szczeciński)
prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz (Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki w Warszawie)
prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
prof. dr hab. Bogdan Stefanowicz (Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania)
dr hab. prof. PW Kazimierz Waćkowski (Politechnika Warszawska)
dr hab. prof. US Ewa Mazur-Wierzbicka (Uniwersytet Szczeciński)
dr hab. Patrycja Zwiech (Uniwersytet Szczeciński)

 

Recenzenci „Studia Informatica Pomerania” w 2016 roku:
dr hab. Inż. Błażej Bałasz (Politechnika Koszalińska)
prof. dr hab. Witold Chmielarz (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. prof. US Jacek Cypryjański (Uniwersytet Szczeciński)
dr hab. prof. SGH Andrzej Kobyliński (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
dr hab. inż. Tomasz Królikowski (Politechnika Koszalińska)
dr hab. prof. US Małgorzata Łatuszyńska (Uniwersytet Szczeciński)
dr hab. inż. prof. PG Cezary Orłowski (Politechnika Gdańska)
dr hab. Izabela Rejer (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny)
prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz (Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki w Warszawie)
prof. dr hab. Bogdan Stefanowicz (Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania) 
dr hab. prof. US Jakub Swacha (Uniwersytet Szczeciński)