Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 117 2015
Cyfryzacja czytelnictwa książek wśród studentów – badanie międzynarodowe

Autorzy: Przemysław Polak
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Słowa kluczowe: książka elektroniczna czytelnictwo książek cyfryzacja społeczeństwo informacyjne książka mówiona
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (739-748)

Abstrakt

Rozwój technologii informatycznych doprowadził m.in. do powszechnej cyfryzacji zasobów książkowych. Obok książki drukowanej łatwo dostępne stały się jej nowe formy: książka mówiona i elektroniczna. W artykule przedstawiono wyniki badań czytelnictwa różnych form książek w porównywalnych grupach studentów z 4 krajów: Holandii, Nowej Zelandii, Polski i Turcji, oraz próbę wyjaśnienia przyczyn istnienia zaobserwowanych różnic.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Chymkowski R. (2013), Społeczny zasięg książki w Polsce w 2012 r., Biblioteka Naro-dowa, Warszawa, http://www.bn.org.pl/aktualnosci/501-czytelnictwo-polakow-w-2012-r---wyniki-badan.html.
2.DZDN (2013), O nas, Dział Zbiorów dla Niewidomych Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, http://dzdn.pl.
3.Ganz J., Rose J. (2011), The MP3: A History Of Innovation And Betrayal, The Record. Music News from NPR, 23 marca, http://www.npr.org/blogs/ therecord/2011/03/23/134622940/the-mp3-a-history-of-innovation-and-betrayal.
4.Hart M. (1992), The History and Philosophy of Project Gutenberg, Project Gutenberg, sierpień, http://www.gutenberg.org/wiki/Gutenberg:The_History_and_ Philoso-phy_of_Project_Gutenberg_by_Michael_Hart.
5.Korobili S., Malliari A., Zapounidou S. (2011), Factors that Influence Information-Seeking Behavior: The Case of Greek Graduate Students, The Journal of Academic Librarianship, Vol. 37, Issue 2.
6.Omidian F., Seifi Maleki A.M.M. (2013), Information-seeking behaviour on internet: A comparison between arts and science undergraduate students in Iran, Turkish Online Journal of Distance Education, Vol. 14, Issue 4.
7.Polak D., Polak P. (2010), Wykorzystanie tradycyjnych źródeł i Internetu w pozyskiwa-niu informacji przez studentów Szkoły Głównej Handlowej, w: E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju, Ekonomiczne Problemy Usług 57, Zeszyty Nauko-we 597, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
8.Rainie L., Zickuhr K., Purcell K., Madden M., Brenner J. (2012), The Rise of E-Reading, Pew Internet & American Life Project, Washington.
9.Rubery M. (2011), Introduction. Talking Books, w: M. Rubery (red.), Audiobooks, Lit-erature, and Sound Studies, Routledge, New York.
10.SÜ (2010), Fact & Figures, Sabancı Üniversitesi, Istambul, http://www. sabanciuniv.edu/eng/?genel_bilgi /sayilarla_su/sayilarla_su.php.
11.VUW (2012), Internationalization of Learning, Teaching and Student Experience, Victoria University of Wellington, Wellington, http://www.victoria.ac.nz /international/engagement/learning.aspx
12.Weiler A. (2005), Information-Seeking Behavior in Generation Y Students: Motivation, Critical Thinking, and Learning Theory, The Journal of Academic Librarianship, Vol. 31, Issue 1.
13.Wischenbart R. (2014), Global eBook. A report on market trends and developments, O’Reilly Media, Sebastopol.
14.Zygierewicz A. (2013), E-book. Produkt, technologia, rynek, Analizy BAS nr 9(98), Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa.