Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne

Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

Aktualnie: Współczesne Problemy Ekonomiczne

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2015.11-20
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 11 (2015)
Rozwój kapitału relacyjnego poprzez wykorzystanie platform internetowych Web 2.0

Autorzy: Natalia Przybylska
Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Słowa kluczowe: kapitał relacyjny Web 2.0 crowdsourcing społeczeństwo informacyjne
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (217-226)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Opracowanie jest próbą oceny związku między kapitałem relacyjnym przedsiębiorstwa a wykorzystaniem platform internetowych. Kapitał relacyjny i jego budowanie uwarunkowane jest takimi zjawiskami, jak rosnąca wirtualizacja procesów gospodarczych czy rozwój społeczeństwa informacyjnego. Gospodarka oparta na wiedzy niejako wymusza przywiązanie większej uwagi do kwestii związanych z rozwijaniem i inwestowaniem w kapitał intelektualny, którego jednym z filarów jest kapitał relacyjny. W celu przybliżenia zarówno pojęcia, jak i istoty kapitału relacyjnego oraz coraz częściej wykorzystywanych w praktyce gospodarczej platform Web 2.0 poddano analizie publikacje autorów polskich i zagranicznych oraz dane statystyczne pochodzące z publikacji GUS czy Gemius SA. Głównym celem artykułu jest zatem charakterystyka kapitału relacyjnego w aspekcie rosnącej popularności platform Web 2.0. W artykule autorka starała się obronić tezę mówiącą o istotnym wpływie Web 2.0 na kapitał relacyjny przedsiębiorstwa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Anam R., e-gospodarka.pl, www.egospodarka.pl/45663,Opinie-internautow-a-decyzje-zakupowe,2,39,1.html.
2.Brabham D.C., Crowdsourcing as a Model for Problem Solving. An Introduction and Cases, „Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies” 2008, vol. 14 (1).
3.Chomiak-Orsa I., Zarządzanie kapitałem relacyjnym w procesie wirtualizacji organizacji. Podejście modelowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
4.Danielak W., Kształtowanie kapitału relacyjnego w małym i średnim przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
5.Downe A.G., Relational Capital and SME Collaborative Strategy in the Malaysian Service Industry, „Int. J. Services, Economics and Management” 2012, vol. 4, no. 2.
6.Gansky L., The Mesh. Why the Future of Business is Sparing, Penguin, New York 2010.
7.Gemius SA, Stosunek internautów do reklam, lipiec 2009, www.gemius.pl/pl/raporty/2009-07/01.
8.Hammel G., Prahalad C.K., Przewaga konkurencyjna jutra. Strategie przejmowania kontroli nad branżą i tworzenia rynków przyszłości, Business Press, Warszawa 1999.
9.Hofman-Bang P., Martin H., IC Rating na tle innych metod oceny kapitału intelektualnego, „E-mentor” 2005, nr 4 (11), www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/11/id /193.
10.Janczewska D., Kształtowanie łańcucha wartości innowacji firm MŚP w warunkach globalizacji, w: Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków 2011.
11.Jashapara A., Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2014.
12.Jemielniak D., Koźmiński A.K., Zarządzanie wiedzą. Podręcznik akademicki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
13.Lev B., Zambon S., Intangibles and Intellectual Capital: An Introduction to a Special Issue, „European Accounting Review” 2003, vol. 12, no. 4.
14.Marshall A., Principles of Economics, Ed MacMillan, London 1890.
15.Martinez Garcia de Leaniz P., Rodriguez del Bosque I., Intellectual Capital and Relational Capital: The Role of Sustainability in Developing Corporate Reputation, „Intangible Capital” 2013, no. 9.
16.Nauka i technika w 2010, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa 2012.
17.O’Reilly T., What is Web 2.0, http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html.
18.Perenc J., Marketing w procesie pozyskiwania i utrzymywania klientów, w: Zarządzanie relacjami z klientem, red. I. Dembińska-Cyran, J. Hołub-Iwan, J. Perenc, Difin, Warszawa 2004.
19.Saxton G.D., Onooh O., Kishore R., Rules of Crowdsourcing: Models, Issues, and Systems of Control, „Information Systems Management” 2013, vol. 30, issue 1.
20.Schumpeter J.A. (1995), Socjalizm. Kapitalizm. Demokracja, PWN, Warszawa 1995.
21.Sudolska A., Uwarunkowania budowania relacji proinnowacyjnych przez przedsiębiorstwa w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2011.
22.Świt innowacyjnego społeczeństwa. Trendy na najbliższe lata, red. P. Zadura-Lichota, PARP, Warszawa 2013.
23.Tapscott D., Williams A.D., Wikinomia. O współpracy, która zmienia wszystko, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
24.Tidd J., Bessant J., Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
25.Welbourne T.M., Pardo-del-Val M., Relational Capital: Strategic Advantage for Small and Medium-Size Enterprises (SMEs) Through Negotiation and Collaboration, „Springer Science+Business Media, Group Decision and Negotiation” 2009, no. 18.
26.www.kontakt24.tvn24.pl.