Współczesne Problemy Ekonomiczne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe
CC BY-SA   Open Access 

Kontakt

Sekretarz czasopisma:

dr Agnieszka Bretyn

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Uniwersytet Szczeciński

tel.  (91) 44-43-153

agnieszka.bretyn@wzieu.pl