Współczesne Problemy Ekonomiczne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 18 (2018)

Rok wydania:2018
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Wpływ prasy, radia, telewizji i internetu na współczesne zachowania nabywcze

8 (5-12) Justyna Gerlach Więcej
2.

Efektywność przedsiębiorstwa w teorii ekonomii – która z definicji najlepiej oddaje istotę zagadnienia?

10 (13-22) Justyna Gerlach, Mateusz Gil Więcej
3.

Determinanty rozwoju przedsiębiorstw sektora MSP

9 (23-31) Monika Krezymon Więcej
4.

Rola rachunku kosztów stałych i zmiennych w zarządzaniu przedsiębiorstwem

10 (33-42) Dominik Łazarczyk Więcej
5.

Wpływ zagranicznych migracji zarobkowych na poziom oszczędności i zadłużenia gospodarstw domowych w Polsce

11 (43-53) Łukasz Maciej Mitek Więcej
6.

Rola podatków w zasilaniu budżetu państwa – analiza na przykładzie Polski

9 (55-63) Agnieszka Paluch-Dybek Więcej
7.

Turystyka wodna jako potencjał rozwojowy województwa zachodniopomorskiego w kontekście Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego

11 (65-75) Artur Pomianowski Więcej
8.

Uwarunkowania fuzji i przejęć przedsiębiorstw

11 (77-87) Ewa Puzio Więcej
9.

Aspekty etyczne w zarządzaniu projektami

10 (89-98) Małgorzata Smolska, Katarzyna Zioło Więcej
10.

Średnie tempo zmian liczby absolwentów z tytułem magistra w Polsce

10 (99-108) Krystian Stróżewski Więcej
11.

Diagnoza sytuacji ekonomicznej polskiego szpitalnictwa przy zastosowaniu analitycznych narzędzi finansowych

13 (109-121) Paulina Wardziak Więcej
12.

Kształtowanie się sprzedaży nowych samochodów osobowych w Polsce z podziałem na województwa w 2017 roku

8 (123-130) Marek Mozga Więcej