Współczesne Problemy Ekonomiczne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2018.18-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 18 (2018)
Aspekty etyczne w zarządzaniu projektami

Autorzy: Małgorzata Smolska
Uniwersytet Szczeciński

Katarzyna Zioło
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: etyka kodeks etyczny kierownik projektu zarządzanie projektami standardy zarządzania projektami
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:10 (89-98)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł ma charakter teoretycznych rozważań nad rolą etyki w zarządzaniu projektami. Część pierwsza artykułu określa standardy z zakresu zarządzania projektami. W drugiej części pracy wskazano na rolę kodeksu etycznego, jako podstawy do skutecznego i etycznego zarządzania projektami.
Pobierz plik

Plik artykułu