Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 81.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Podążanie za pragnieniem jako postulat etyczny psychoanalizy
(Nowa Krytyka)
35 rok 2015 2015 Przejdź
2. Wartość osobowa
(Analiza i Egzystencja)
32 (2015) 2015 Przejdź
3. Białe kłamstwo w praktyce medycznej z perspektywy wybranych teorii etycznych
(Analiza i Egzystencja)
32 (2015) 2015 Przejdź
4. Ideologia pustosłowia – dyskurs korporacyjny na przykładzie tak zwanych kodeksów etycznych firm
(Nowa Krytyka)
35 rok 2015 2015 Przejdź
5. Etyka marketingu – czy marketing jest etyczny?
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
6. Pierwsze opisy podróży Polaków do Ziemi Świętej – wprowadzenie do badań w ujęciu geopoetyki
(Meluzyna)
nr 1 (1) 2014 2014 Przejdź
7. De perfecta poesi Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w perspektywie współczesnych teorii narracji
(Meluzyna)
nr 1 (1) 2014 2014 Przejdź
8. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego refleksje o istocie zgodności hermeneutycznej, funkcji poznawczej i etycznej poezji…
(Meluzyna)
nr 1 (2) 2015 2015 Przejdź
9. Etyka małżeńska w nauczaniu moralnym Piusa XII
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 22 2015 2015 Przejdź
10. Nacjonalizm jako skrajność narodowa w nauczaniu społecznym Kościoła
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 22 2015 2015 Przejdź
11. The Phenomenon of Greenwashing in Marketing Communication of CSR
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 12 (2016) 2016 Przejdź
12. Die Gewinnmaximierung aus der Sicht der Ethik
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 12 (2016) 2016 Przejdź
13. Niedyrektywność w poradnictwie genetycznym dotyczącym decyzji reprodukcyjnych
(Analiza i Egzystencja)
32 (2015) 2015 Przejdź
14. Corporate Social Responsibility jako zobowiązanie moralne biznesu
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 10 (2015) 2015 Przejdź
15. "Bezstronny obserwator" Adama Smitha a neutralne kryteria oceny w etyce społecznej
(Analiza i Egzystencja)
36 (2016) 2016 Przejdź
16. Curiositas jako kategoria kultury barokowej (XVI–XVII wiek)
(Meluzyna)
nr 1 (4) 2016 2016 Przejdź
17. ANALIZA PORÓWNAWCZA DOTYCZĄCA PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO NA PRZYKŁADZIE SEKTORA ENERGETYCZNEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Przejdź
18. Biografia i materialność. O "Śladach nieobecności" Anny Marchewki
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (4) 2015 2015 Przejdź
19. What Do We Do When the Other Speaks Her Own Language: Returning to the Ethics of Comparativism
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Przejdź
20. Jak badać literaturę digitalną? O lekturze relacyjnej i figurach kinetycznych słów kilka
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Przejdź
21. Wizerunek biegłego rewidenta według opinii studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
22. Neuroekonomia a problemy etyczne
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 13 (2016) 2016 Przejdź
23. Etyka w zawodzie doradcy finansowego
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 13 (2016) 2016 Przejdź
24. Morska energetyka wiatrowa jako istotny potencjał rozwoju polskiej gospodarki morskiej
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
25. Granice badań naukowych na embrionach ludzkich
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2015 2015 Przejdź
26. Mechanizmy funkcjonowania mediów społecznościowych. Kłamstwo w kulturze popularne
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2015 2015 Przejdź
27. Entymemat jako struktura epigramatyczna. Koncepcja Jakuba Masena
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2015 2015 Przejdź
28. Information ethics in the perspective of the knowledge-based economy
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 14 (2017) 2017 Przejdź
29. Schwerpunkte und Unterschiede bei CSR-Regelwerken. Eine Analyse bekannter Leitlinien zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 14 (2017) 2017 Przejdź
30. Przestrzeganie zasad etycznych w rachunkowości. Samoocena pracowników działów finansowo-księgowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Przejdź
31. Identyfikacja gospodarczych, społecznych i środowiskowych oddziaływań rozwoju technologii energetyki niskoemisyjnej w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/2 2017 2017 Przejdź
32. Etyka w biznesie, a efektywność ekonomiczna – antagonizm czy synergia?
(Europa Regionum)
t. 32 2017 2017 Przejdź
33. Etyka w outsourcingu rachunkowości
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Przejdź
34. Typologia etyki utylitarystycznej a moralność biegłego rewidenta i księgowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Przejdź
35. Armut als Herausforderung die franziskanische Armutsbewegung und die Anfänge der Sozialethik
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2013 2013 Przejdź
36. Autobiograficzny trójkąt: miasto – świadectwo – Zagłada
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Przejdź
37. Pobieranie narządów po zatrzymaniu krążenia. O nadrzędności neurologicznego kryterium śmierci nad krążeniowym – kwestie regulacyjne
(Analiza i Egzystencja)
42 (2018) 2018 Przejdź
38. Etyka troski jako camera obscura współczesnej filozofii polityki. O znaczeniu tego, co zakryte
(Analiza i Egzystencja)
41 (2018) 2018 Przejdź
39. Utylitaryzm reguł, znaczenie intencji i ocena terroryzmu (Rule utilitarianism, relevance of intention and moral permissibility of terrorism)
(Analiza i Egzystencja)
44 (2018) 2018 Przejdź
40. Pobieranie narządów po zatrzymaniu krążenia. O nadrzędności neurologicznego kryterium śmierci nad krążeniowym – kwestie filozoficzne
(Analiza i Egzystencja)
42 (2018) 2018 Przejdź
41. Relacja między chrześcijaństwem a kapitalizmem w myśli Macieja Zięby OP
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 25 2018 2018 Przejdź
42. Examples of good CSR practices in the TFL sector
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (52) 2018 2018 Przejdź
43. Postrzeganie norm i wartości etycznych na przykładzie zawodowych lobbystów
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Przejdź
44. Institutional Function Consequentialism
(Analiza i Egzystencja)
48 (2019) 2019 Przejdź
45. Etyczne aspekty "obrzezania"
(Analiza i Egzystencja)
51 (2020) 2020 Przejdź
46. Acoustic analysis of three marked trills: welsh r̥ʰ, slavic rʲ and czech r̝
(Annales Neophilologiarum)
11 (2017) 2017 Przejdź
47. O etyce niezależnej Tadeusza Kotarbińskiego (On Independent Ethics of Tadeusz Kotarbiński)
(Analiza i Egzystencja)
46 (2019) 2019 Przejdź
48. Analiza korzyści ekologicznych polskiej energetyki wiatrowej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/3 2018 2018 Przejdź
49. The Art of Double-Betrayal, or What Comparatists Can Learn from Translators
(Rocznik Komparatystyczny)
9 (2018) 2018 Przejdź
50. Obraz zastygłego niepokoju. Intencja alegoryczna Charlesa Baudelaire’a według Waltera Benjamina
(Nowa Krytyka)
40 rok 2018 2018 Przejdź
51. Ostatnia odsłona rzeczywistości Jana K.
(Nowa Krytyka)
41 rok 2018 2018 Przejdź
52. Etyka w biznesie a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 17 (2018) 2018 Przejdź
53. Aspekty etyczne w zarządzaniu projektami
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 18 (2018) 2018 Przejdź
54. Trichofilia – fetyszyzacja włosów w sztuce współczesnej w ujęciu estetycznym
(Nowa Krytyka)
39 rok 2017 2017 Przejdź
55. "Robotnicy Bogiem silni" - perswazja w kazaniach szczecińskich bp. Kazimierza Majdańskiego
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2019 2019 Przejdź
56. Estetyzacja rzeczywistości – skutek dobrobytu czy upadek wartości? Analiza i krytyka poglądów Wolfganga Welscha dotyczących procesu estetyzacji
(Analiza i Egzystencja)
52 (2020) 2020 Przejdź
57. Kilka uwag o tłumaczeniu portugalskiego fado na przykładzie pieśni Garras dos Sentidos
(Studia Językoznawcze)
t. 18, 2019 2019 Przejdź
58. Polityczne znaczenie procesu informacyjnego w wymiarze cybernetycznym
(Acta Politica Polonica)
2/2019 (48) 2019 Przejdź
59. The Unbearable Postcoloniality of Non-Being: Specters of History and the Scars They Trace
(Rocznik Komparatystyczny)
10 (2019) 2019 Przejdź
60. „Teraz tam literaci jeżdżą, piszą albo nic nie robią”. Dom Pracy Twórczej w perspektywie geografii literackiej
(Rocznik Komparatystyczny)
10 (2019) 2019 Przejdź
61. Ludzka natura, chrześcijańskie powołanie i płcie
(Analiza i Egzystencja)
52 (2020) 2020 Przejdź
62. Szczeciński ośrodek telewizyjny w latach 60. XX wieku. Estetyka i polityka
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2020 2020 Przejdź
63. Paidagogos (παιδαγωγός) i ars educandi (αρς εδυκανδι) w kontekście epigenetyki
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 27 2020 2020 Przejdź
64. The Libertarian Argumentation Ethics, the Tranascendental Pragmatics of Language, and the Conflict-Freedom Principle
(Analiza i Egzystencja)
58 (2022) 2022 Przejdź
65. Arystotelesowska szkatułka albo Melodramat w objęciach opery (na przykładzie sceny kopania grobu w Fideliu Ludwiga van Beethovena)
(Rocznik Komparatystyczny)
11 (2020) 2020 Przejdź
66. Primo Leviego „przemoc zbędna”: rozwinięcie pojęcia
(Analiza i Egzystencja)
57 (2022) 2022 Przejdź
67. Zegar tyka
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (16) 2021 2021 Przejdź
68. Chronopoetyka (zwłaszcza dawna) i jej przekładnie
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (16) 2021 2021 Przejdź
69. Cykanie i poetyka (Białoszewski – Sommer)
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (16) 2021 2021 Przejdź
70. Doświadczenie sztuki w fenomenologii kontr-intencjonalnej i nie-intencjonalnej
(Analiza i Egzystencja)
61 (2023) 2023 Przejdź
71. Pod powierzchnią Historii. "Skorupy"
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (17) 2021 2021 Przejdź
72. Kultura pisania Artura Daniela Liskowackiego
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (17) 2021 2021 Przejdź
73. O t’agathon, czyli o dobru. Na podstawie Etyki nikomachejskiej I 1 1094a 1–3 w interpretacji Sebastiana Petrycego z Pilzna
(Analiza i Egzystencja)
64 (2023) 2023 Przejdź
74. Ocena dopuszczalności pomocy państwa dla inwestycji w sektorze energetycznym w świetle zasad ochrony środowiska. Refleksje związane z orzeczeniem TSUE w sprawie elektrowni jądrowej Hinkley Point C
(Studia Administracyjne)
2(16)|2022 2022 Przejdź
75. Klauzula generalna dobrych obyczajów jako jedna z przesłanek wykonywania czynności zawodowych przez radcę prawnego
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2022 (40) 2022 Przejdź
76. Audiozabawa – audiozagadka – audiobiografia. O poetyce dźwięku w twórczości Kurta Schwittersa i Mirona Białoszewskiego
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (19) 2022 2022 Przejdź
77. Rozwiązania prawne w refundacji leków oraz produktów medycznych dla diabetyków na tle porównawczym w wybranych krajach europejskich
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2022 (39) 2022 Przejdź
78. „Chagallisch“: Zur Ästhetik der Luft in lyrischen Texten
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 32 2023 Przejdź
79. Pomost między światem chrześcijańskim a muzułmańskim – działalność ks. doc. Jerzego Nosowskiego
(Studia Paradyskie)
33/2023 2023 Przejdź
80. Prawne i etyczne uwarunkowania sekwencjonowania genomu noworodka
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2023 (45) 2023 Przejdź
81. Nostalgie posthistorii, blizny postpamięci – (o)znaczanie nieobecności, (prze)pisanie utraty w "Mapie" Barbary Sadurskiej
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (21) 2023 2023 Przejdź
Strona