Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie.2018.44-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 44 (2018)
Utylitaryzm reguł, znaczenie intencji i ocena terroryzmu (Rule utilitarianism, relevance of intention and moral permissibility of terrorism)

Autorzy: Wacław Janikowski ORCID
Zakład Etyki, Instytut Filozofii, Uniwersytet Szczeciński, ul. Krakowska 71, 71-017 Szczecin
Słowa kluczowe: etyka intencja Jeff McMahan terroryzm utylitaryzm Zasada Podwójnego Skutku
Rok wydania:2018
Liczba stron:19 (5-23)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule rozważam intrygującą kwestię odpowiedzialności moralnej za pewne specyficzne akty terrorystyczne. Wyjątkowym przykładem są bombardowania miast niemieckich przez siły alianckie pod koniec II Wojny Światowej. Podaję najbardziej trafną moim zdaniem definicję terroryzmu. Następnie rozpatruję kontrowersyjne zagadnienie: Czy jest naprawdę pewne, że wszystkie akty terrorystyczne są moralnie absolutnie niedopuszczalne? Biorę przy tym pod uwagę wagę intencji przy osądzaniu takich czynów i wchodzę w polemikę z Jeffem McMahanem na temat stosowania w tym zakresie Zasady Podwójnego Skutku.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adams, R. (2003). Motive Utilitarianism. W: S. Darwall (red.), Consequentialism (s. 236-250). Malden: Blackwell Publishing.
2.Coady, C.A.J. (2004a). Terrorism and Innocence. The Journal of Ethics, 8, 1, 37-58.
3.Coady, C.A.J. (2004 b). Terrorism, Morality, and Supreme Emergency. Ethics 2004, 114, 781-787.
4.Garrett, S.A. (1993). Ethics and Airpower in World War II: The British Bombing of German Cities. New York: St. Martin’s.
5.Honderich, T. (2003). After the Terror: a Book and Further Thoughts. The Journal of Ethics, 7, 161-181.
6.Janikowski, W. (2008). Naturalizm etyczny we współczesnej filozofii analitycznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.
7.Janikowski, W. (2013). Zasada Podwójnego Skutku, Zasada Moralnej Symetrii i kwestia legalizacji eutanazji. Analiza i Egzystencja, 22, 125-138.
8.Kagan, S. (1989). The Limits of Morality. Oxford: Oxford University Press.
9.Lazar, S., Frowe, H. (red.) (2018). The Oxford Handbook of Ethics of War. Oxford: Oxford University Press.
10.Lazari-Pawłowska, I. (1986). Warunkowe i bezwarunkowe obowiązywanie norm moralnych. Etyka, 22, 7-18.
11.Lazari-Pawłowska, I. (1992). Problemy etyki sytuacyjnej. W: Lazari-Pawłowska, I., Etyka. Pisma wybrane. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
12.McMahan, J. (2009). Intention, Permissibility, Terrorism, and War. Philosophical Perspectives, 3, 345-373.
13.Nagel, T. (1979). Mortal Questions. Cambridge: Cambridge University Press.
14.Nathanson, S. (2010). Terrorism and the Ethics of War. Cambridge: Cambridge University Press.
15.Primoratz, I. (1990). What is Terrorism?. Journal of Applied Philosophy, 7, 129-138.
16.Ross, W.D. (1930). The Right and the Good. Oxford: Clarendon Press.
17.Sinnott-Armstrong, W. (1991). On Primoratz’s Definition of Terrorism. Journal of Applied Philosophy, 8, 1, 115-120.
18.Smart, J.J.C. (1987). Extreme and Restricted Utilitarianism. W: Smart, J.J.C., Essays Metaphysical and Moral. Selected Philosophical Papers. Oxford: Basil Blackwell, 262-267.
19.Tadros, V. (2016). Wrongs and Crimes. Oxford: Oxford University Press.
20.Thomson, J.J. Self-Defense. Philosophy and Public Affairs, 20, 4, 283-310.
21.Walzer, M. (2000). Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations. New York: Basic Books.