Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Dla autorów

Artykuły, polemiki, recenzje z zakresu filozofii, o charakterze naukowym, w języku polskim, angielskim lub niemieckim, można zgłaszać przez system wnus.usz.edu.pl, zakładka "Zaproponuj artykuł". Najpierw trzeba się zarejestrować, a potem logować.

Tekst powinien mieć objętość nie większą niż 40,ooo znaków ze spacjami w formacie Microsoft Word, a recenzje i inne drobne teksty nie większą niż 20,000 znaków ze spacjami.

Do tekstu należy dołączyć:

1. streszczenie w języku angielskim wraz z angielskim tytułem artykułu (maksymalnie pół stronicy, 100-150 słów),

2. słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (3-8 słów),

3. notkę o Autorze (około 5 linijek) z numerem ORCID,

4. adres do korespondencji w języku polskim i angielskim (wraz z afiliacją i adresem e-mail),

5. listę bibliografii w stylu APA z podaniem numerów DOI (tam gdzie to mozliwe). Numery DOI w formie linku,

np. https://doi.org/10.1017/hyp.2022.10 

Prosimy, aby wszystkie te elementy znajdowały się w jednym pliku razem z tekstem. Plik ten należy umieścić w dziale "Plik artykułu". Bez tych elementów teksty nie będą procedowane.

Dodatkowo prosimy przygotować plik do anonimowej recenzji (bez nazwiska Autora, notki o Autorze i innych elementów, które mogłyby ujawnić tożsamość, np. odsyłaczy do "mojego artykułu"). Plik ten należy umieścić w dziale "Recenzje" w zakładce "Plik artykułu (Autorzy)".

W dziale "Pliki dodatkowe" należy umieścić wersję pdf, jeśli tekst zawiera symbole, czcionkę grecką lub inne elementy, które mogą ulec zniekształceniu w pliku word.

Obowiązuje styl APA dotyczący przypisów i bibliografii. Teksty nie spełniające wymogów stylu APA nie bedą procedowane.

Szczegółowe informacje nt. stylu APA znajdą Państwo w publikacji J. Harasimczuk, J. Cieciuch, Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA, Wydawnictwo Liberi Libri 2012.

Dodatkowe informacje techniczne:

Tekst powinien być przygotowany w programie Microsoft Office Word, zgodnie z następującymi wytycznymi (domyślne ustawienia programu Microsoft Office Word):

czcionka tekstu głównego: Times New Roman, 12 pkt
ponumerowane strony
WYŁĄCZONA opcja dzielenia wyrazów i justowania  (tekst wyrównany do lewej)
proszę NIE STOSOWAĆ w tekście WERSALIKÓW i Kapitalików
tabele, wykresy, rysunki, schematy (edytowalne), wraz z tytułami i wskazaniem źródła umieszczone we właściwym miejscu w tekście, bez ramek 
Niezależnie od tekstu przekazać pliki źródłowe, jeżeli tabele, wykresy itp. były wykonane w programach Excel, Statistica, Illustrator, Corel Draw, Power Point itp.

Wymiary: szerokość – 124 mm, wysokość – 150 mm

Minimalna wielkość fontu 6 pkt, maksymalna 10 pkt

Wzory – preferowany program Math Type lub w innym edytorze wzorów (edytowalne)

wielkość czcionki i krój, takie jak w publikacji tekst zasadniczy
Zdjęcia, skany wraz z tytułami i wskazaniem źródła umieszczone we właściwym miejscu w tekście

Każdy element graficzny należy dodatkowo przekazać w OSOBNYM PLIKU ŹRÓDŁOWYM

Fotografie powinny być przygotowane w rozdzielczości 300 dpi i zapisane w jednym z formatów JPG, TIF lub PDF

Elementy graficzne w skali szarości

z wyjątkiem materiałów, które będą drukowane w kolorze (co powinno być uzgodnione wcześniej w biurze Wydawnictwa)
Nie należy zamieszczać ilustracji, schematów skopiowanych z internetu (ich rozdzielczość nie spełnia niezbędnych wymagań druku).

Uzyskanie ZGODY WŁAŚCICIELI PRAW AUTORSKICH i podanie źródła pochodzenia materiałów wykorzystanych w pracy jest obowiązkiem autora.

Materiały przekazane do Wydawnictwa to:

plik w programie Microsoft Office Word
ten sam plik w formacie PDF
pliki źródłowe wykresów, tabel, schematów, fotografii, skanów, wzorów.