Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Etyka wydawnicza

Redakcja uważa, że ghostwriting (brak ujawnienia istotnego udziału jakiejś osoby w powstawaniu publikacji) i guest authorship (dopisywanie jako współautora/ki osoby, która miała znikomy w tym udział) to przejawy nierzetelności naukowej.

W celu uniknięcia tych zjawisk Redakcja wdraża następujące procedury:

1. Prosimy, aby tekst wielu Autorów zawierał w przypisie określenie wkładu pracy poszczególnych osób.

2. Prosimy, aby Autorzy ujawniali źródła finansowania swoich badań, np. poprzez grant badawczy lub uzyskanie stypendium naukowego.

3. W przypadku wykrycia ghostwriting lub guest authorship, Redakcja po dokładnym zbadaniu i udokumentowaniu, będzie informować pracodawcę i instytucje naukowe o wykryciu tej nierzetelności naukowej.

4. Będziemy także dokumentować i ujawniać inne przypadki nierzetelności naukowej: fabrykowanie danych, fałszowanie danych, plagiaty. Artykuły sprawdzamy w systemie plagiat.pl.

5. Redakcja wyraża dezaprobatę wobec ukrywania brakujących danych, lekceważenia argumentów przeciwnych, braku uwzględniania stanu badań w literaturze, wielokrotnego publikowania tych samych wyników, jednoczesnego zgłaszania tekstu do wielu redakcji.

Link do COPE