Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Redakcja i Rada Naukowa

Redaktor naczelna: Renata Ziemińska (Uniwersytet Szczeciński)

Komitet redakcyjny: Tadeusz Szubka (Uniwersytet Szczeciński), Mirosław Rutkowski (Uniwersytet Szczeciński), Adriana Schetz (Uniwersytet Szczeciński)

Sekretarz redakcji: Katarzyna Ciarcińska

 

Rada Naukowa:

Arianna Betti (Vrije Universiteit Amsterdam, Netherlands), Piotr Bołtuć (University of Illinois, Springsfield, USA), Arkadiusz Chrudzimski (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), Józef Dębowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), Adam Drozdek (Duquesne University, USA),Piotr Gutowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Stanisław Judycki (Uniwersytet Gdański), Andrzej Klawiter (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań), Dariusz Łukasiewicz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz), Josef Moural (University at Usti nad Labem, Czech Republic), Zbysław Muszyński (Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej, Lublin), Robert Piłat (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa), Roger Pouivet (Universite de Lorraine, France), Alexander Pruss (Baylor University, USA), Andrzej Przyłębski (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań), Wlodek Rabinowicz (Lund University, Sweden), John Skorupski (University of St-Andrews, UK), Marek Szulakiewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń), Jerzy Szymura (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), Monika Walczak (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Urszula Żegleń (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń).

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego