Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694     eISSN: 2719-4361    OAI    DOI: 10.18276/au.2021.2.17-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 2 (17) 2021
Pod powierzchnią Historii. "Skorupy"

Autorzy: MAGDALENA GÓRSKA ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: esej geopoetyka regionalizm
Rok wydania:2021
Liczba stron:8 (69-76)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł dotyczy eseju Skorupy Artura Daniela Liskowackiego. Skupiony jest na opisie przedmiotu jako nośnika pamięci kulturowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Domańska, Ewa. „Humanistyka nie-antropocentryczna a studia nad rzeczami”. Kultura Współ¬czesna 3 (2008): 9–21.
2.Iwasiów, Inga. Miasto-Ja-Miasto, Szczecin. Wydawnictwo Kurier-Press, 1998.
3.Iwasiów, Inga. Rec. książki Cukiernica pani Kirsch Artura Daniela Liskowackiego. Pogranicza 4 (1998): 129–130.
4.Janion, Maria. „O, i tak”. Rozm. przepr. Barbara N. Łopieńska. Res Publica Nowa 7 (2001). Dostęp 11.03.2021. http://niniwa22.cba.pl/lopienska-janion.htm.
5.Kościelna, Joanna A. „Gry z Historią (Esej literacki, Artur Daniel Liskowacki, »Cukiernica pani Kirsch»)”. W: Literatura w Szczecinie 1945–2015. Książki siedemdziesięciolecia, red. Sławomir Iwasiów, Jerzy Madejski, Paweł Wolski, 109–115. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwer¬sytetu Szczecińskiego, 2016.
6.Krajewski, Marek. „Przedmiot, który uczłowiecza”. Kultura Współczesna 3 (2008): 43–54.
7.Lalak, Mirosław. „Rzeczy bliskość i odległość”. W: tegoż, Niepokojąca reszta. Szkice krytyczne, 214– 216. Szczecin: 13 Muz, 2004.
8.Lichtblau, Krzysztof. „«Stworzył mnie Szczecin». Ulice Szczecina (ciąg bliższy) Artura Daniela Lisko¬wackiego”. Refleksje 1 (2016): 38–40.
9.Liskowacki, Artur Daniel. Cukiernica pani Kirsch. Szczecin: Albatros, 1998.
10.Pomian, Krzysztof. Historia. Nauka wobec pamięci. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2006.
11.Rybicka, Elżbieta. Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literac¬kich. Kraków: Universitas, 2014. Wersja Kindle.
12.Rybicka, Elżbieta. „Pamięć i miasto. Palimpsest vs. Pole walki”. Teksty Drugie 5 (2011): 201–211.
13.Urbański, Piotr. Rec. książki Miasto-Ja-Miasto Ingi Iwasiów i Cukiernica pani Kirsch Artura Daniela Liskowackiego. Akcent 1 (1999): 136–137.
14.Zagajewski, Adam. „O zdziwieniu”. Więź. Dostęp 11.03.2021. https://wiez.pl/2019/06/10/o-zdzi¬wieniu/.