Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 20.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Lokalni animatorzy czynnikiem enklawotwórczym
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2014 2014 Przejdź
2. Partnerstwo Transpacyficzne (TPP) jako nowe porozumienie integracyjne w regionie Azji-Pacyfiku
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/1 2015 2015 Przejdź
3. Życiowe losy pisarzy wpisane w językową kreację ich dzieł
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Przejdź
4. Etniczność a regionalizm. Szkic o założeniach programowych Ruchu Autonomii Śląska i Łużyckiej Partii Ludowej
(Acta Politica Polonica)
1/2010 (23) 2010 Przejdź
5. Wielokulturowe dziedzictwo Pomorza w polityce wystawienniczej Muzeum Narodowego w Szczecinie
(Acta Politica Polonica)
1/2010 (23) 2010 Przejdź
6. W poszukiwaniu recepty na Europę Regionów – idee Europy stu flag w myśli Yanna Fouéré
(Acta Politica Polonica)
1/2014 (27) 2014 Przejdź
7. Promocja regionalizmu w programie i działalności Unii Wielkopolan (1990–1999)
(Acta Politica Polonica)
1/2014 (27) 2014 Przejdź
8. Ruch Autonomii Śląska a Prawo i Sprawiedliwość. Relacje i kontrowersje
(Acta Politica Polonica)
1/2014 (27) 2014 Przejdź
9. Idea regionalizmu społeczno-kulturalnego. Reminiscencje historyczno-aksjologiczne
(Acta Politica Polonica)
4/2016 (38) 2016 Przejdź
10. Region ze słów. Górnośląskie odzyskiwanie głosu
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Przejdź
11. Lokalne historie literatury (polskie i niemieckie ujęcie teoretyczne)
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Przejdź
12. Porozumienie Transpacyficzne (TPP) bez Stanów Zjednoczonych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Przejdź
13. Wszechstronne Regionalne Partnerstwo Ekonomiczne (RCEP) jako przykład nowego trendu w regionalizmie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2016 (81) 2016 Przejdź
14. Świat w oczach nowego filozofa
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (1) 2013 2014 Przejdź
15. Pisanie przeszłości. "Wygnańcy" Jana M. Piskorskiego oraz "Między Stettinem a Szczecinem" Jana Musekampa
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Przejdź
16. Autobiografia i apologia
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Przejdź
17. Handel wewnątrzregionalny produktami kultury i przemysłów kreatywnych wybranych ugrupowań integracyjnych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/1 2018 2018 Przejdź
18. Anthony Bukoski – An Outpost of Polishness
(Rocznik Komparatystyczny)
9 (2018) 2018 Przejdź
19. W poszukiwaniu dobrego sąsiedztwa 35 lat koordynowania w IFG i ILiNM inter-i transkulurowych projektów wymiany nad Odrą – szczeciński model germanistyki kulturowego pogranicza
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 36 (65) 2021 2021 Przejdź
20. Pod powierzchnią Historii. "Skorupy"
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (17) 2021 2021 Przejdź
Strona