Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2015.14-01
CC BY-SA   Open Access   CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / t. 14, 2015
Życiowe losy pisarzy wpisane w językową kreację ich dzieł

Autorzy: Kwiryna Handke
Warszawa
Słowa kluczowe: idiolekt pisarza, polszczyzna ogólna, regionalizmy
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (11-24)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The author draws up her attention to a certain, so far unnoticed, methodological problem connected with the presence of regionalisms in literary works written in the common Polish language. Regionalisms most frequently appear in literary works due to writer-intended stylizations. They can also be used in belles-lettres if a writer uses his own regional variety of the national language. This article presents another way for introduction of linguistic regionalisms into literary works – pursuant to the “cognitive-emotional fascination of the region”. According to the author, this notion is not a scientific category, but solely a proper way to describe specific situations in the literature. She bases her considerations on the cognitive-emotional fascination of Eliza Orzeszkowa (1841–1910) by the Polish language of the noble backwoods of the Grodno region in her novels On the Niemen and Bene nati and of Józef Łobodowski (1909–1988) by the regional Polish language of the Polish-Ukrainian border region in his Ukrainian Poems.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Handke K., Prywatny język Elizy Orzeszkowej, Warszawa 2013.
2.Handke K., Regionalna odmiana języka narodowego, w: Kultura – Język – Edukacja, t. III, red. R. Mrózek, Katowice 2000.
3.Handke. K., Polszczyzna północnokresowa na tle terytorialnego i społecznego zróżnicowania języka polskiego, w: Historia i współczesność języka polskiego na Kresach północno-wschodnich, red. I. Grek-Pabisowa, Warszawa 1997.
4.Jankowski E., Eliza Orzeszkowa, Warszawa 1980.
5.Kwiatkowski J., Dwudziestolecie międzywojenne, Warszawa 2001.
6.Łobodowski J., Rachunek sumienia, Warszawa (w druku).
7.Orzeszkowa E., Bene nati. Powieść wiejska, w: Pisma Elizy Orzeszkowej, red. A. Doroszewski, L. Świderski, t. XIX, wyd. 3, Warszawa 1938.
8.Orzeszkowa E., Listy zebrane, do druku przygotował i komentarzem opatrzył E. Jankowski, t. I-IX, Wrocław 1954-1981.