Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj
CC BY-SA   Open Access   CEEOL  ERIH PLUS

Redakcja

dr hab. Adrianna Seniów, prof. US – redaktor naczelna

dr hab. Tomasz Szutkowski, prof. US – sekretarz redakcji

Rada Naukowa

prof. dr hab. Natalia Gagarina (Humboldt-Universität zu Berlin, Niemcy)

prof. dr hab. Neda Pintarić (Sveučilište u Zagrebu, Chorwacja)

prof. dr hab. Simón José Suáres Cuadros (Universidad de Granada, Hiszpania)

prof. dr hab. Harry Walter (Universität Greifswald, Niemcy)

prof. dr hab. Andrzej Dyszak (Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska)

prof. dr hab. Kwiryna Handke (Uniwersytet Warszawski, Polska)

prof. US dr hab. Dorota Kozaryn (Uniwersytet Szczeciński, Polska)

prof. US dr hab. Leonarda Mariak (Uniwersytet Szczeciński, Polska)

prof. dr hab. Elżbieta Umińska-Tytoń (Uniwersytet Łódzki, Polska)

prof. dr hab. Bogdan Walczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego