Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj
CC BY-SA   Open Access   CEEOL  ERIH PLUS

Rozwój czasopism naukowych

Czasopismo "Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny" zostało beneficjentem programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Rozwój czasopism naukowych". W swym projekcie redakcja zamierza przede wszystkim dążyć do upowszechniania informacji o czasopismie w krajowym i międzynarodowym środowisku naukowym, zwiększania jego widoczności na arenie międzynarodowej oraz podnoszenia jakości publikowanych artykułów. Nieodłącznym elementem projektu jest rozwój procesu cyfryzacji i dostosowywania czasopisma do globalnych standardów publikacyjnych. Do tego celu redakcja będzie dażyć poprzez działania związane z m.in. rozwijaniem procesów redakcyjnych oraz udoskonalaniem procedur recenzyjnych. Przełoży się to na jakość publikowanych materiałów, przejrzystośc polityki redakcyjnej czasopisma i zaufanie autorów oraz czytelników, a docelowo umożliwi aplikowanie do międzynarodowych baz indeksacyjnych. Promowanie otwartego dostępu do treści naukowych jest również kluczowym aspektem, umożliwiającym szerokie rozpowszechnianie wiedzy i zapewnienie jej dostępności dla odbiorców. Wpłynie to z pewnością na rozpoznawalność i atrakcyjność czasopisma, jako nowoczesnego i otwartego miejsca upowszechniania i wymiany wiedzy z zakresu polskiego języka, literatury i polskiej kultury.

Numer projektu: RCN/SP/0304/2021/1

Data rozpoczęcia i zakończenia projektu: 2022-11-01 - 2024-10-31

Przyznana kwota dofinansowania: 54 000,00

 

znaki państwowe