Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj
CC BY-SA   Open Access   CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / t. 14, 2015

Rok wydania:2015
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Życiowe losy pisarzy wpisane w językową kreację ich dzieł

14 (11-24) Kwiryna Handke Więcej
2.

Stratyfikacja słownictwa z komponentem nazwy barwy złotej w lirykach Leopolda Staffa (część druga)

17 (25-41) Mirosława Białoskórska Więcej
3.

Językowa kreacja miasta i jego mieszkańców w łódzkich tekstach folklorystycznych

13 (43-55) Danuta Bieńkowska, Elżbieta Umińska-Tytoń Więcej
4.

O pachnących ziółkach Zosi w polskiej epopei narodowej (na marginesie prób identyfikacji)

14 (57-70) Halina Chodurska Więcej
5.

Kuglarstwo, szarlataneria czy doświadczenie świata nadprzyrodzonego: słownictwo spirytystyczne w "Emancypantkach" Bolesława Prusa

12 (71-82) Magdalena Czachorowska, Mariusz Guzek Więcej
6.

Nabokovowski sposób dotykania rzeczywistości: gra światła i barw w opowiadaniu "Detale zachodu słońca"

8 (84-91) Anna Ginter Więcej
7.

Słownictwo pospolite w "Słowniku warszawskim" wobec rozstrzygnięć normatywnych w polszczyźnie przełomu XIX i XX wieku (litery A–N)

18 (93-110) Daria Kupidura Więcej
8.

Słownik polsko-łaciński Antoniego Bielikowicza (1863–1866) – między słownikiem Lindego a "Słownikiem wileńskim"

17 (111-127) Anna Lenartowicz-Zagrodna Więcej
9.

Warsztat tłumaczenia "Trenów" Jana Kochanowskiego na język chorwacki

18 (129-146) Neda Pintarić Więcej
10.

Pole bieli w wierszach Juliana Tuwima

14 (147-160) Adrianna Seniów Więcej
11.

Leksyka z zakresu chorób i zjawisk chorobowych w czasopiśmie „Twój Maluszek”

22 (162-183) Anna Wyszomirska Więcej
12.

Реализация интенции утешения при помощи совета. Формально-языковой и прагматический анализ на материале русского, польского и чешского языков

8 (185-192) Katarzyna Kondzioła-Pich Więcej
13.

Названия водок как источник информации о регионе происхождения

13 (193-205) Halina Stelmach Więcej
14.

Językowa kreacja wizerunku władców w średniopolskim piśmiennictwie historiograficznym – przyczynek do badań dyskursu tożsamościowego

15 (210-224) Magdalena Hawrysz Więcej
15.

Skrzydlate słowa Juliana Tuwima

23 (226-248) Jolanta Ignatowicz-Skowrońska Więcej
16.

Obraz anioła w wybranych utworach literatury romantycznej i współczesnej oraz w języku

18 (250-267) Danuta Jastrzębska-Golonka Więcej
17.

Leksyka wartościująca w obrazie człowieka złego w Psałterzu Dawidowym Mikołaja Reja

15 (269-283) Danuta Kowalska Więcej
18.

Obraz Polaków w felietonach Henryka Sienkiewicza

12 (285-296) Magdalena Pietrzak Więcej
19.

Językowo-kulturowa kreacja szkoły w "Awanturach kosmicznych" Edmunda Niziurskiego

14 (297-310) Zofia Pomirska Więcej
20.

Językowa kreacja rodziny żydowskiej w powieści "Meir Ezofowicz" Elizy Orzeszkowej

21 (311-331) Elżbieta Skorupska-Raczyńska Więcej
21.

Leksykalno-semantyczne wyznaczniki letnich pejzaży wiejskich w "Nocach i dniach" Marii Dąbrowskiej

13 (333-345) Jolanta Słoboda Więcej
22.

Składniowe środki kreacji świata przedstawionego w wierszach z tomu "Lutnia po Bekwarku" Jana Lechonia

18 (349-366) Andrzej S. Dyszak Więcej
23.

Budowa synonimów głównych w polskiej terminologii medycznej drugiej połowy XIX wieku

24 (367-390) Lucyna Agnieszka Jankowiak Więcej
24.

Polskie przyimki prefigowane (Próba opisu generatywnego)

16 (391-406) Tomasz Nowak Więcej
25.

Specyfika dyskursu edukacyjnego a konceptualizacja świata przedstawionego w tekście artystycznym

14 (407-420) Agnieszka Rypel Więcej
26.

[rec.] Magdalena Hawrysz, Polemiczna twórczość Marcina Czechowica w perspektywie genologii lingwistycznej

3 (424-426) Bogdan Walczak Więcej
27.

[rec.] Maciej Mączyński, Język dawnych statutów premonstrateńskich. Interpretacje,

3 (427-429) Bogdan Walczak Więcej