Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2015.14-11
CC BY-SA   Open Access   CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / t. 14, 2015
Leksyka z zakresu chorób i zjawisk chorobowych w czasopiśmie „Twój Maluszek”

Autorzy: Anna Wyszomirska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: leksyka, semantyka, terminologia, prasa popularnonaukowa
Rok wydania:2015
Liczba stron:22 (162-183)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The article is about vocabulary and different combinations of expressions from thearea of various diseases which are in the articles in the monthly “Twój Maluszek” magazine.The authors of the magazine take frequently the issues concerning the childhooddiseases and their symptoms. The lexical material consists of the 136 units, which containsof specialized terms and vocabulary. Words choice are adapted to the diverse skillsand basic medical knowledge of readers.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bartmiński J., Styl potoczny, w: Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2001.
2.Białoskórska M., Słownictwo prasy polskiej XIX wieku: zjawiska progresywne i recesywne, Szczecin 1992.
3.Buttler D., Tendencje rozwojowe w zasobie słownictwa powojennej polszczyzny, w: Współczesna polszczyzna. Wybór zagadnień, red. H. Kurkowska, Warszawa 1981.
4.Doroszewski J., O języku medycyny w: O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny, red. J. Miodek, Wrocław 1996.
5.Doroszewski J., Polski język medyczny, w: Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiąclecia, red. W. Pisarek, Kraków 1999.
6.Doroszewski J., Semiotyczno-systemowy model wiedzy medycznej, w: Studia semiotyczne XXIV, wyd. J. Pelc, Warszawa 2001.
7.Gajda J., Współczesna polszczyzna naukowa: język czy żargon? Opole 1990.
8.Gajda S., Styl naukowy, w: Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2001.
9.Gajda S., Wprowadzenie do teorii terminu, Opole 1990.
10.Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 – X Rewizja, Tom I, wyd. 2008.
11.Skorupska-Raczyńska E., Progresywne zapożyczenia pochodzenia łacińskiego w polszczyźnie XIX wieku, Gorzów Wielkopolski 2000.
12.Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, Warszawa 2006.
13.Walczak B., Granica między jednostkami leksykalnymi rodzimymi i obcego pochodzenia, w: Opisać słowa, Warszawa 1992.
14.Wielki słownik medyczny, red. J. Komender, Warszawa 1996.