Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2015.14-27
CC BY-SA   Open Access   CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / t. 14, 2015
[rec.] Maciej Mączyński, Język dawnych statutów premonstrateńskich. Interpretacje,

Autorzy: Bogdan Walczak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:3 (427-429)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu