Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2015.14-09
CC BY-SA   Open Access   CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / t. 14, 2015
Warsztat tłumaczenia "Trenów" Jana Kochanowskiego na język chorwacki

Autorzy: Neda Pintarić
Uniwersytet w Zagrzebiu, Filosofski Fakultet
Słowa kluczowe: przekład, Treny Kochanowskiego, gramatyka polska Stojeńskiego, gramatyka chorwacka Kašicia
Rok wydania:2015
Liczba stron:18 (129-146)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The paper consists of the three parts. The first one is about famous intelectuals andtheir writting during the 16th century in Poland and Croatia. In the second part the authordescribed the first Polish and Croatian grammar and showed their similarities as wellas differences. Workshop about translation of Kochanowski’s poetry into Croatian wasprovided in the third part in which the author presented changes made to the second Trentranslation for the purpose of its improvement.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bartol Kašić – Izbor iz djela (priredila i predgovor napisala Darija Gabrić-Bagarić), red. S. Damjanović, Zagreb 2010.
2.Benešić J., Hrvatsko-poljski rječnik, Zagreb 1949.
3.Borowiec A., Literatura i tajemnica, Kraków 2007.
4.Cassio B., Institutionum lingvae Illyricae libri duo, Editio prima, Romae 1604.
5.Encyklopedia języka polskiego, wyd. III, red. S. Urbańczyk, M. Kucała, Wrocław – Warszawa – Kraków 1999.
6.Gabrić-Bagarić D., Život i djelovanje Bartola Kašića (1576-1650). Pogovor. –Institutionum linguae Illyricae libri duo / Osnove ilirskoga jezika u dvije knjige. Zagreb, 2002.
7.Horvat V., Bartol Kašić i četiri stoljeća hrvatskoga jezikoslovlja, Zagreb 1998.
8.Karpluk M., Mowa naszych przodków, Kraków 1993.
9.Katičić R., Gramatika Bartola Kašića, Zagreb 1981.
10.Kochanowski J., Treny, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1972.
11.Kochanowski J., Žalopojke, wyd. 2, tłumacz. Neda Pintarić, Rijeka 2013.
12.Kuraszkiewicz W., Reinhold O., Przedmowa wydaniu gramatyki Piotra Statoriusa, Köln, 1979.
13.Latinsko-hrvatski i hrvatsko-latinski školski rječnik, red. I. Bekavac Basić Zagreb 1991.
14.Oczkowa B., Chorwaci i ich język. Z dziejów kodyfikacji normy literackiej, Kraków, 2006 // Hrvati i njihov jezik. Iz povijesti kodificiranja književnojezične norme, tkum. N. Pintarić, Zagreb, 2010.
15.Pelc J., Tradycja i nowatorstwo w Trenach, w: Jan Kochanowski, Treny, s. XX –XLVI, wyd. XIII zmienione, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1972.
16.Pintarić N., Bartul Kašić i njegovi poljski suvremenici, w: Drugi hrvatski slavistički kongres, Zagreb 2001.
17.Sesar D., Putovima slavenskih književnih jezika. Pregled standardizacije češkoga i drugih slavenskih jezika, Zagreb 1996.
18.Silić J., Hrvatski jezik kao sustav i kao standard, w: Riječki filološki dani, Zbornik radova I., Rijeka 1996.
19.Skoko B., Hrvatski velikani, Zagreb 2014.
20.Statorius P.,Polonicae gramatices institutio, Cracoviae, 1568.