Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2015.14-23
CC BY-SA   Open Access   CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / t. 14, 2015
Budowa synonimów głównych w polskiej terminologii medycznej drugiej połowy XIX wieku

Autorzy: Lucyna Agnieszka Jankowiak
słownictwo XIX wieku, polska terminologia medyczna, synonimy
Słowa kluczowe: słownictwo XIX wieku, polska terminologia medyczna, synonimy
Rok wydania:2015
Liczba stron:24 (367-390)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The article describes the structure of 940 medical terms (names of diseases) fromthe “Dictionary of Polish Medical Terminology” (Słownik terminologii lekarskiej polskiej)of 1881, that have been recognised as the most accurate, i.e. primary synonyms.From their analysis in the context of synonymic chains in which they occur, it was concludedthat the structure of a term recognised as ideal is of no great significance (in the case of 80% of terms) for the establishment of the term as the primary synonym. This isone of the reasons for which primary synonyms often have a structure identical to otherterms in its synonymic chain.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Biniewicz J., Kryteria oceny językowej terminów (nauki ścisłe), „Poradnik Językowy” 1995, z. 9-10.
2.Biniewicz J., Kształtowanie się polskiego języka nauk matematyczno-przyrodniczych, Opole 2002.
3.Biniewicz J., Narodziny polskiej terminologii nauk ścisłych, w: Słowo i czas, red. S. Gajda, A. Pietryga, Opole 1998.
4.Jankowiak L.A., Synonimia w polskiej terminologii medycznej drugiej połowy XIX wieku (na podstawie Słownika terminologii lekarskiej polskiej z 1881 roku) – w druku.
5.Musiołek-Choiński K., Terminy medyczne a zasady tworzenia terminów naukowych, „Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” 15, 1987.