Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2015.14-13
CC BY-SA   Open Access   CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / t. 14, 2015
Названия водок как источник информации о регионе происхождения

Autorzy: Halina Stelmach
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: kulturologia / kультурология leksyka / лексика onomastyka / ономастика
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:13 (193-205)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

On the basis of the names of vodkas produced by regional producers in Russia andcountries of the former Soviet Union, you can see the geography and history of the region,from which the vodka is deried. It is a common phenomenon, and determine it weuse the term wodkonimika.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Животные – алкоголики, http://otdych-v-cechii.ru/?p=153
2.Костромские названия, www.galich44.ru/phpbb/viewtppic.php?p=110428sid=6500 370579288 2f18a688f320d732318
3.Котошихин Г., Водконимика, http://kotoshihin.narod.ru/art2002/vodka.htm
4.Лекция 9. Региональная идентичность. Курс „Новые направдения в социальной геогра-фии”, http://student.ecoross.ru/upload%СB%E5%EA%F6%E8%FF%208-%D1%C3-%E8%E4%E5%ED%F2%E8%F7%ED.ppt
5.Чиняков Н.Н., Брендинг територии, www.ekonom22.ru/municipal/monitoring/19_brand.pdf
6.Fiedoruk A., Domowy wyrób alkoholu. Historia samogonu, porady, przepisy, Warszawa 2013.
7.ru.wiktionary.org/wiki/тяпница
8.www.vodkarodnik.com/sretenka.php