Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 85.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Charakterystyka wymiany towarowej województwa zachodniopomorskiego z zagranicą
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2015 2015 Przejdź
2. Ograniczenia zasobów informacji publicznej jako przyczyna zawodności państwa
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 874 SI nr 37 2015 Przejdź
3. Zagadnienie epistemicznego statusu wiedzy ekonomicznej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/1 2015 2015 Przejdź
4. Wskaźnik przedsiębiorczości a bezrobocie w Polsce Wschodniej w latach 2007–2013
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Przejdź
5. Dźwięk w przestrzeni handlowej
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
6. ROLA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM W GOSPODARCE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/3 2015 2015 Przejdź
7. Recenzja - Alina Szypulewska-Porczyńska, Budowa rynku wewnętrznego usług w Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2014 (s. 221)
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/3 2015 2015 Przejdź
8. O pachnących ziółkach Zosi w polskiej epopei narodowej (na marginesie prób identyfikacji)
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Przejdź
9. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw transportowych
(Europa Regionum)
t. 21 2015 2015 Przejdź
10. Agro-ekoturystyka zielarska przykładem markowego produktu turystycznego w Polsce
(Europa Regionum)
t. 24 2015 2015 Przejdź
11. Proekologiczne zachowania i aktywność społeczności lokalnych na obszarach recepcji turystycznej województwa podlaskiego
(Europa Regionum)
t. 24 2015 2015 Przejdź
12. Названия водок как источник информации о регионе происхождения
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Przejdź
13. Influence of Selenium on Oxidative Stress in Athletes. Review Article.
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 14, No. 2/2016 2016 Przejdź
14. Wpływ transformacji na cyfryzację i wirtualizację polskiej gospodarki
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
15. Kształtowanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
16. Polskie społeczeństwo informacyjne – wyzwania ku innowacyjności
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
17. Prognozy rozwoju rynku pracy w społeczeństwie informacyjnym
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Przejdź
18. NOWA METODOLOGIA SPORZĄDZANIA BILANSU PŁATNICZEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Przejdź
19. ROLA FUNDUSZY UNIJNYCH W ROZWOJU POLSKICH BIBLIOTEK
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Przejdź
20. Wybrane aspekty kultury w społeczeństwie informacyjnym
(Studia Informatica Pomerania)
nr 40 2016 Przejdź
21. PODMIOTY Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM A WYMIANA ZAGRANICZNA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Przejdź
22. Zjawisko traconych kompetencji kapitału intelektualnego i społecznego w społeczeństwie informacyjnym
(Studia Informatica Pomerania)
nr 42 2016 Przejdź
23. The moths (Lepidoptera: Heterocera) of the Maria Curie Skłodowska University Botanical Garden in Lublin a refuge within the city
(Acta Biologica)
No. 23 2016 Przejdź
24. Kosmopolityzm awangardy a możliwość pisania regionalnej historii literatury. Przypadek „Zenitu” oraz „L’art contemporain – Sztuka Współczesna”*
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Przejdź
25. „Czarodziejskie” zioła Renaty z powieści Walerego Briusowa Ognisty Anioł
(Studia Językoznawcze)
t. 15, 2016 2016 Przejdź
26. Budowanie marki osobistej w mediach społecznościowych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
27. Ностальгические названия водок
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Przejdź
28. Społeczna kontrola rozwoju naukowo-technologicznego społeczeństwa informacyjnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
29. Rola usług w gospodarce po wejściu Polski do Unii Europejskiej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Przejdź
30. Powiązania między konsolidacją sprawozdań finansowych i budżetowaniem
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Przejdź
31. Wpływ infrastruktury na rozwój przedsiębiorczości na przykładzie gmin powiatu płońskiego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Przejdź
32. Zróżnicowanie przestrzenne wybranych elementów infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Przejdź
33. Akumulacja oficjalnych aktywów rezerwowych w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Przejdź
34. Napływ kapitału zagranicznego a równowaga zewnętrzna Polski
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2016 (81) 2016 Przejdź
35. Wykorzystanie walut krajowych w funkcjach pieniądza światowego. Część 1
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Przejdź
36. Uwarunkowania kreacji pieniądza międzynarodowego. Część 2
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Przejdź
37. The Importance of Physical Activity in the Process of Successful Ageing - An Overview
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 21, No. 1/2018 2018 Przejdź
38. Organizacja pracy w biurze rachunkowym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Przejdź
39. Czy zasadne jest tworzenie perspektywy ryzyka w zrównoważonej karcie wyników?
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Przejdź
40. Model dojrzałości zarządzania ryzykiem i jego aspekty procesowe oraz informatyczne
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Przejdź
41. Maść czarownic w literaturze rosyjskiej pierwszej połowy XX wieku
(Studia Językoznawcze)
t. 16, 2017 2017 Przejdź
42. Obszary zastosowań benchmarkingu w zakładzie gospodarowania odpadami
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Przejdź
43. Rachunkowość w procesie zarządzania ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwach w Polsce i na Ukrainie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Przejdź
44. Wykorzystanie wskaźników oceny sytuacji finansowej do wyceny wartości przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Przejdź
45. Czy zawód księgowego jest prestiżowy? Portrety księgowych w Polsce i w Rumunii
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Przejdź
46. Informacyjna funkcja rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Przejdź
47. Wybrane zagadnienia harmonizacji podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Przejdź
48. Bio(geo)grafia kobieca – przestrzenny wymiar doświadczenia
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (7) 2016 2016 Przejdź
49. Behawioralne implikacje wdrożenia i stosowania rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Przejdź
50. Przyczyny regionalnego zróżnicowania zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/2 2018 2018 Przejdź
51. Polska i Hiszpania na ścieżce konwergencji. Aspekty regionalne, red. M. Kokocimska, M. Puziak, Delfin SA, Warszawa 2018
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/2 2018 2018 Przejdź
52. Rośliny o dwubarwnych kwiatach w podaniach i nomenklaturze Słowian wschodnich
(Studia Językoznawcze)
t. 13, 2014 2014 Przejdź
53. Wybrane uwarunkowania lokalizacji zagranicznych inwestycji bezpośrednich w województwie zachodniopomorskim
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/1 2018 2018 Przejdź
54. Wybrane problemy roztropnego rozwoju cyfrowej polski
(Studia Informatica Pomerania)
nr 45 2017 Przejdź
55. Świadomość studentów w zakresie ubezpieczeń społecznych a skłonność do oszczędzania na cele emerytalne – analiza badania ankietowego
(Współczesne Finanse)
nr 1 (1) 2016 2016 Przejdź
56. Ekonomiczne aspekty kryptowalut
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Przejdź
57. Łukasz Ambroziak, Wartość dodana w handlu zagranicznym nowych państw członkowskich Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2018, ss. 227
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/1 2018 2018 Przejdź
58. Cała zielna domowa apteka Wojszczanki? O ziołach leczniczych w Soplicowskim dworze
(Studia Językoznawcze)
t. 17, 2018 2018 Przejdź
59. O etyce niezależnej Tadeusza Kotarbińskiego (On Independent Ethics of Tadeusz Kotarbiński)
(Analiza i Egzystencja)
46 (2019) 2019 Przejdź
60. Szacowanie wartości przedsiębiorstwa na przykładzie firmy z branży telekomunikacyjnej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/3 2018 2018 Przejdź
61. Aktualność i historyczność myśli Marksa
(Nowa Krytyka)
41 rok 2018 2018 Przejdź
62. Bibliografia województwa szczecińskiego z zakresu problematyki przestrzenno-geograficznej (poz. 1-160)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6 1963 1963 Przejdź
63. Bibliografia województwa szczecińskiego z zakresu problematyki przestrzenno-geograficznej (poz. 161-364)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1964 1964 Przejdź
64. Bibliografia województwa szczecińskiego z zakresu problematyki przestrzenno-geograficznej (poz. 365-568)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1964 1964 Przejdź
65. Bibliografia województwa szczecińskiego z zakresu problematyki przestrzenno-geograficznej (poz. 569-790)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 5 1964 1964 Przejdź
66. Bibliografia województwa szczecińskiego z zakresu problematyki przestrzenno-geograficznej (poz. 791-1017)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6 1964 1964 Przejdź
67. Bibliografia województwa szczecińskiego z zakresu problematyki przestrzenno-geograficznej (poz. 1018-1187)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1965 1965 Przejdź
68. Materiały kartograficzne starego Szczecina
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 5-6 1962 1962 Przejdź
69. Kontakty Polska - NRD a obraz Niemiec w opiniach Polaków
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1981 1981 Przejdź
70. Problematyka przemian w postawach Polaków względem Niemców w XXX-leciu NRD /rozważania wstępne/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1979 1979 Przejdź
71. Zmiany w postawach Polaków względem Niemców
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1982 1982 Przejdź
72. Struktura i cechy społeczne pracowników Stoczni im. A. Warskiego w Szczecinie
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1969 1969 Przejdź
73. Problematyka badań socjograficznych nad ludnością osiedla Gumieńce /w Szczecinie/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1962 1962 Przejdź
74. Fluktuacja siły roboczej w zakładach pracy a problemy więzi stabilizujących pracowników
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1976 1976 Przejdź
75. Stan i perspektywy rozwoju stosunków ekonomicznych między Polską i krajami Afryki Zachodniej w świetle sytuacji ekonomicznej u progu lat osiemdziesiątych
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1985 1985 Przejdź
76. Przestrzenne zróżnicowanie wybranych wskaźników efektywności produkcji w przemyśle makroregionu północnego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1980 1980 Przejdź
77. Stan i funkcjonowanie sieci handlowej oraz jej wpływ na zaspokajanie potrzeb konsumpcyjnych ludności wiejskiej w rejonie o przewadze rolnictwa uspołecznionego. /Na przykładzie regionu łobeskiego/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1977 1977 Przejdź
78. Kontakty naukowe polsko-skandynawskie
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6 1967 1967 Przejdź
79. Informacja o kompleksowym obozie społeczno-naukowym studentów WSP i PAM w Moryniu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1980 1980 Przejdź
80. Kronika kulturalna Szczecina /Wrzesień - grudzień 1977 r./
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1978 1978 Przejdź
81. Kronika kulturalna Szczecin /Styczeń-marzec 1978 r./
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1978 1978 Przejdź
82. Kronika kulturalna Szczecina /Kwiecień-wrzesień 1978 r./
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1978 1978 Przejdź
83. Self-esteem of physical education students within didactic and educational skills depending on the mode of study against evaluation by placement supervisors
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 31, No. 3/2020 2020 Przejdź
84. Znaczenie postępowania likwidacyjnego, reklamacyjnego oraz sądowego w procesie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w związku z powstałą szkodą komunikacyjną
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2022 (37) 2022 Przejdź
85. Status zapożyczenia-cytatu we współczesnym języku polskim na przykładzie galicyzmów
(Studia Językoznawcze)
t. 21, 2022 2022 Przejdź
Strona