Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.81-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 3/2016 (81)
Napływ kapitału zagranicznego a równowaga zewnętrzna Polski

Autorzy: Ewa Bilewicz

Halina Nakonieczna-Kisiel
Słowa kluczowe: zobowiązania zagraniczne Polski równowaga zewnętrzna deficyt na rachunku bieżącym międzynarodowa pozycja inwestycyjna
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:10 (15-24)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem opracowania jest identyfikacja tendencji w zobowiązaniach zagranicznych Polski w latach 2004–2014 oraz próba oceny wpływu finansowania zagranicznego gospodarki na równowagę zewnętrzną kraju. Pracę podzielono na trzy części. W pierwszej przedstawiono rozmiary, dynamikę i strukturę zobowiązań zagranicznych, w drugiej wskaźniki wykorzystywane do oceny stanu równowagi zewnętrznej, natomiast w trzeciej – ich weryfikację. Z przeprowadzonych badań wynika, że w krótkim okresie nie występują istotne zagrożenia dla równowagi zewnętrznej Polski
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.IMF (2000). Debt- and Reserve- Related Indicators of External Vulnerability. Pobrano z: http://www.imf.org(10.03.2016).
2.International Investment Position. Eurostat. Pobrano z: http://epp.eurostat.ec.europa.eu (10.03.2016).
3.Janicka, M. (2014). Ocena stabilności zewnętrznej Polski w latach 2000–2012. International Business and GlobalEconomy, 33.
4.Lane, P., Milesi-Ferretti, G. (2006). The external Wealth of Nations Mark II: Revised and Extended Estimates of ForeignAssets and Liabilities, 1970–2004. Pobrano z: http://www.imf.org (20.02.2016).
5.NBP (2009). Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2008 roku. Warszawa. Pobrano z: http://www.nbp.pl (5.03.2016).
6.NBP (2010). Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2009 roku. Warszawa. Pobrano z: http://www.imf.org (5.03.2016).
7.NBP (2014). Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 roku. Warszawa. Pobrano z: http://www.nbp.pl(5.03.2016).
8.NBP (2015a). Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2014 roku. Warszawa. Pobrano z: http://www.nbp.pl (5.03.2016).
9.NBP (2015b). Bilans Płatniczy Polski za IV kwartał 2014 roku. Warszawa. Pobrano z: http://www.nbp.pl (7.03.2016).
10.NBP (2015c). Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2014. Warszawa. Pobrano z: http://www.nbp.pl (8.03.2016).
11.OECD (2008). Benchmark Definition of Foreign Direct Investment. Fourth edition. Pobrano z: http://www.oecd.org (7.03.2016).