Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 3/2016 (81)

Rok wydania:2016

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Rola euro w fakturowaniu eksportu towarów w latach 1999–2014

10 (5-14) Tomasz Białowąs Więcej
2.

Napływ kapitału zagranicznego a równowaga zewnętrzna Polski

10 (15-24) Ewa Bilewicz, Halina Nakonieczna-Kisiel Więcej
3.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne krajów rozwijających się na kontynencie afrykańskim

13 (25-37) Elżbieta Bombińska Więcej
4.

Rozwój polskiego handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi z krajami Afryki, Bliskiego Wschodu i Azji

10 (39-48) Małgorzata Bułkowska Więcej
5.

Wpływ ratingów kredytowych na kurs akcji

7 (49-55) Patrycja Chodnicka-Jaworska Więcej
6.

UKEF Development and Importance for Official Export Promotion in the United Kingdom


(Rozwój i znaczenie UKEF w zakresie oficjalnego wspierania eksportu w W ielkiej Brytanii)
11 (57-67) Agnieszka Dorożyńska, Tomasz Dorożyński Więcej
7.

Ceny a eksport w XXI wieku na przykładzie wybranych krajów azjatyckich

9 (69-77) Jerzy Dudziński, Jarosław Narękiewicz Więcej
8.

Struktura specjalizacji eksportowej a proces konwergencji państw Unii Europejskiej

11 (79-89) Agnieszka Głodowska Więcej
9.

Innowacyjność krajów członkowskich Unii Europejskiej w kontekście znaczenia czynnika społecznego

15 (91-105) Marcin Gryczka Więcej
10.

Specjalne i zróżnicowane traktowanie krajów rozwijających się w procesie liberalizacji handlu rolnego na forum WTO

12 (105-116) Agnieszka Hajdukiewicz Więcej
11.

Struktura rodzajowa zagranicznych aktywów i pasywów a zmiany międzynarodowej pozycji inwestycyjnej Polski

14 (117-130) Renata Knap Więcej
12.

Standardy żywności w handlu między państwami członkowskimi Unii Europejskiej

11 (131-141) Teresa Korbutowicz Więcej
13.

Kraje rozwijające się w światowych obrotach handlowych

13 (143-155) Marek Maciejewski Więcej
14.

Rola regionu Azji i Pacyfiku na światowym rynku walutowym

12 (157-168) Magdalena Markiewicz, Monika Szmelter Więcej
15.

Nieeuropejskie kierunki rozwoju polskiego eksportu w latach 2009–2014

10 (169-178) Bartosz Michalski Więcej
16.

Technologie ICT , zmiany strukturalne i wydajność pracy jako czynniki rosnącej luki gospodarczej Unii Europejskiej wobec Stanów Zjednoczonych

12 (179-190) Bogumiła Mucha-Leszko Więcej
17.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy wobec globalnego kryzysu gospodarczego

9 (191-199) Katarzyna Nowacka-Bandosz Więcej
18.

Ekspansja handlowa azjatyckich gigantów w Ameryce Łacińskiej

12 (201-212) Wioletta Nowak Więcej
19.

Unia Energetyczna – nowy etap polityki energetycznej Unii Europejskiej?

12 (213-224) Agnieszka Pach-Gurgul Więcej
20.

Subsydiowanie eksportu produktów rolno-spożywczych – zakres i znaczenie

11 (225-235) Mirosława Tereszczuk Więcej
21.

Ocena polityki kursu walutowego wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej w aspekcie optymalizacji strategii przyjęcia euro

15 (237-251) Katarzyna Twardowska Więcej
22.

Serwicyzacja produkcji przemysłowej. Wnioski dla Polski

10 (255-264) Marta Ulbrych Więcej
23.

Szybkość rozprzestrzeniania się wiedzy pochodzenia zagranicznego w Polsce. Analiza „opóźnień” w cytowaniach patentowych

10 (265-274) Małgorzata Wachowska Więcej
24.

Negocjacje Rundy Doha – postępy w czasie Konferencji Ministerialnych w Bali i Nairobi

10 (275-284) Monika Wojtas Więcej
25.

Crowdfunding jako nowoczesna forma wsparcia przedsięwzięć społecznych, kulturowych i biznesowych

11 (285-295) Justyna Małgorzata Ziobrowska Więcej
26.

Konkurencyjność sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rynku Unii Europejskiej

13 (297-309) Monika Znojek Więcej
27.

Sprawiedliwy handel międzynarodowy – nowa umowa społeczna

11 (311-321) Wojciech Zysk Więcej
28.

W poszukiwaniu istoty konkurencyjności gospodarki narodowej: studium interdyscyplinarne

11 (323-333) Małgorzata Żmuda, Edward Molendowski Więcej
29.

Wszechstronne Regionalne Partnerstwo Ekonomiczne (RCEP) jako przykład nowego trendu w regionalizmie

10 (335-344) Krystyna Żołądkiewicz Więcej