Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.81-16
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 3/2016 (81)
Technologie ICT , zmiany strukturalne i wydajność pracy jako czynniki rosnącej luki gospodarczej Unii Europejskiej wobec Stanów Zjednoczonych

Autorzy: Bogumiła Mucha-Leszko
Słowa kluczowe: technologie ICT wzrost PKB wydajność pracy deindustrializacja zmiany strukturalne Stany Zjednoczone Unia Europejska
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:12 (179-190)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest przedstawienie makroekonomicznych skutków procesu zmian strukturalnych polegających na wzroście udziału w gospodarce usług i zmniejszania się udziału przemysłu. Ocena skutków deindustrializacji została przeprowadzona na przykładzie gospodarek Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Metodologia badania – W ocenie zastosowano następujące kryteria: stopy wzrostu gospodarczego, stopy wzrostu wydajności pracy, wkład do wzrostu wydajności pracy najważniejszych czynników – nakładów kapitału, technologii ICT i wieloczynnikowej produktywności. Wykorzystano dane liczbowe z baz danych Eurostat Database i The Conference Board Total Economy Database oraz obliczenia autorów przygotowujących raporty dla Komisji Europejskiej, głównie B. van Arka i jego zespołu z centrum badawczego w Groningen. Wynik – Deindustrializacja w Unii Europejskiej spowodowała spadek tempa wzrostu wydajności pracy, tempa wzrostu produktywności wieloczynnikowej MFP oraz zdecydowane spowolnienie gospodarcze, a także pogłębienie różnic strukturalnych pomiędzy krajami członkowskimi. Wzrost udziału sektora usług w gospodarce Unii porównywalnego z udziałem w Stanach Zjednoczonych nie zapewnił utrzymania tempa wzrostu wydajności pracy, jak w przypadku USA, ponieważ w Unii Europejskiej przeważają usługi pracochłonne, a w USA technologicznie zaawansowane i naukochłonne. Sektorem kreującym postęp techniczny i wzrost wydajności pracy w USA są technologie ICT. Oryginalność/wartość – W większości przypadków własne zestawienia danych liczbowych i w przeważającej mierze autorskie interpretacje wykorzystanych danych liczbowych, a przede wszystkim autorskie oceny i wnioski.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.EEAG (2002). Report on the European Economy 2002. Munich: European Economic Advisory Group at CESifo.
2.European Commission (2006). Quarterly Report on the Euro Area, 5 (2).
3.Gomez-Salvador, R., Musso, A., Stocker, M., Turunen, J. (2006). Labour Productivity Development in the Euro Area. ECB Occasional Paper Series, 53, October.
4.IMF (2016). World Economic Outlook Database. Pobrano z: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/weodata/index.aspx.
5.Maddison, A. (1964). Economic Growth in the West. Comparative Experience in Europe and North America. London: G. Allen and Urwin Ltd.
6.Mucha-Leszko, B. (2007). Strefa euro. Wprowadzanie. Funkcjonowanie. Międzynarodowa rola euro. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
7.Mucha-Leszko, B., Twarowska, K. (2015). Problem nadwyżek i deficytów na rachunkach obrotów bieżących krajów strefy euro. Gospodarka Regionalna i Międzynarodowa. Zeszyty Naukowe, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zrządzania, 41 (3).
8.Pashev, K., Casini, P., Kay, N., Pantea, S. (red.) (2015). EU Structural Change 2015. European Commission.
9.Sapir, A. i in. (2004). An Agenda for a Growing Europe, The Sapir Report. Oxford: Oxford University Press.
10.The Conference Board (2015). The Conference Board Total Economy Database. Summary Tables. May, Table 8.
11.Van Ark, B. (2015). From Mind the Gap to Closing the Gap: Avenues to Reverse Stagnation in Europe through Investment and Productivity Growth. European Economy Discussion Paper, 006, September.
12.Van Ark, B., Inklaar, R., McGuckin, R.H. (2003). ICT and Productivity in Europe and United States. Where the Difference Come From?, CESifo Economic Studies, 49 (3).
13.Van Ark, B., O’Mahony, M., Timer, P. (2008). The Productivity Gap between Europe and the United States: Trends and Causes. Journal of Economics Perspectives, 22 (1).