Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.81-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 3/2016 (81)
Wpływ ratingów kredytowych na kurs akcji

Autorzy: Patrycja Chodnicka-Jaworska
Słowa kluczowe: credit rating event study stopa zwrotu
Rok wydania:2016
Liczba stron:7 (49-55)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest analiza wpływu zmian credit ratingów banków na kursy akcji. Metodologia badania – Do badania wykorzystano długoterminowe credit ratingi banków europejskich nadawane przez Standard & Poor’s Investor Service w latach 1980–2015. Jako zmienną zależną obrano stopy zwrotu z akcji. Analizę przeprowadzono przy wykorzystaniu metody event study. Wynik – Przeprowadzone badanie sugeruje istotny wpływ spadku credit ratingu na kursy akcji. Wzrost not ratingowych słabiej oddziałuje na ceny. Oryginalność/wartość – Analizę przeprowadzono dla wszystkich banków krajów europejskich, dla długiego horyzontu czasowego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baum, C.F., Karpava, M., Schäfer, D., Stephan, A. (2013). Credit Rating Agency Downgrades and the Eurozone Sovereign Debt Crises. Boston College Working Papers in Economics, 841.
2.Bhatia, A.V. (2002). Sovereign Credit Ratings Methodology: An Evaluation. IMF Working Paper, 02/170.
3.Bongaerts, D. (2014). Alternatives for Issuer – Paid Credit Rating Agencies. ECB Working Paper, 1703.
4.Bongaerts, D., Cremers, K., Goetzmann, W. (2012). Tiebreaker: Certification and Multiple Credit Ratings. Journal of Finance, 67 (1), 113–152.
5.Borensztein, E., Panizza, U. (2006). The Cost of Sovereign Default. Working paper. Washington D.C.: Inter-American Development Bank.
6.Brooks, R., Fa, R.W., Hillier, D., Hillier, J. (2004). The National Market Impact of Sovereign Rating Changes. Journal of Banking and Finance, 28 (1), 233–250.
7.Cantor, R., Packer, F. (1996). Determinants and Impact of Sovereign Credit Ratings. The Journal of Fixed Income, 6 (3), 76–91.
8.Chodnicka, P., Jaworski P. (2014). Porównanie czynników determinujących standing kredytowy krajów według poziomu rozwoju gospodarczego. W: K. Opolski, J. Górski (red.), Perspektywy i wyzwania integracji europejskiej. Warszawa: Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Narodowy Bank Polski.
9.Chodnicka, P. (2015). Credit rating a koszt kapitału. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace, 3, 4 (23), 91–102.
10.Dichev, I.D., Piotroski, J.D. (2001). The Long-Run Stock Returns Following Bond Ratings Changes. Journal of Finance, 56, 173–203.
11.Ederington, L.H., Goh, J.C. (1999). Cross-Sectional Variation in the Stock Market Reaction to Bond Rating Changes. Quarterly Review of Economics and Finance, 39 (1), 101–112.
12.Ederington, L.H., Goh, J.C. (1993). Is a Bond Rating Downgrade Bad News, Good News, or No News for Stockholders? Journal of Finance, 48 (5), 2001–2008.
13.Ellul, A., Jotikasthira, P., Lundblad, C.T. (2011). Regulatory Pressure and Fire Sales in the Corporate Bond Market. Journal of Financial Economics, 101 (3), 596–620.
14.Followill, R.A., Martell, T. (1997). Bond Review and Rating Change Announcements: An Examination of Informational Value and Market Efficiency. Journal of Economics and Finance, 21, 75–82.
15.Gantenbein, P., Harasta, B. (2012). Cross-Market Analysis: The Effect of Rating Events on Bonds, CDS and Equities. University of Basel.
16.Glascock, J.L., Davidson, W.N., Henderson, G.V. (1987). Announcement Effects of Moody’s Bond Rating Changes on Equity Returns. Quarterly Journal of Business and Economic, 26, 67–78.
17.Griffin, P.A., Sanvicente, A.Z. (1982). Common Stock Returns and Rating Changes: A Methodological Comparison. Journal of Finance, 37, 103–120.
18.Hand, J.R., Holthausen, R.W., Leftwich, R.W. (1992). The Effect of Bond Rating Agency Announcements on Bond and Stock Prices. Journal of Finance, 47, 733–752.
19.Haque, N.U., Kumar, M., Mathieson, D., Mark N. (1996). The Economic Content of Indicators of Developing Country Credithworthiness. IMF Staff Papers, 43 (4).
20.Holthausen, R.W., Leftwich, R.W. (1986). The Effect of Bond Rating Changes on Common Stock Prices. Journal of Financial Economics, 17, 57–89.
21.Hooper, V., Hume, T., Kim, S.-J. (2008). Sovereign Rating Changes do they Provide New Information for Stock Markets? Economic Systems, 32 (2), 142–166.
22.Hull, J., Predescu, M., White, A. (2003). The Relationship between Credit Default Swap Spreads, Bond Yields, and Credit Rating Announcements. Working Paper, June.
23.Jutter, McCarthy (2000). Modelling a Rating Crisis. Sydney, Macquarie University. Unpublished.
24.Kim, S.-J., Wu, E. (2008). Sovereign Credit Ratings, Capital Flows and Financial Sector Development in Emerging Markets. Emerging Markets Review, 9 (1), 17–39.
25.Kisgen D.J., Strahan P.E. (2010). Do Regulations Based on Credit Ratings Affect a firm’s Cost of Capital? Review of Financial Studies, 23 (12), 4324–4347.
26.Kraussl, R. (2000). Sovereign Ratings and Their Impact on Recent Financial Crises. CFS Working Paper Series, 04.
27.Mathis J., McAndrews J., Rochet J.-C. (2009). Rating the Raters: Are Reputation Concerns Powerful Enough to Discipline Rating Agencies? Journal of Monetary Economics, 56, 657–674.
28.Norden, L., Weber, M. (2004). Informational Efficiency of Credit Default Swap and Stock Markets: The Impact of Credit Rating Announcements. Journal of Banking & Finance, 28 (11), 2813–2843.
29.Opp, C.C., Opp, M.M., Harris, M. (2013). Rating Agencies in the Face of Regulation. Journal of Financial Economics, 108 (1), 46–61.
30.Pagano, M., Volpin, P. (2010). Credit Ratings Failures and Policy Options. Economic Policy, 25 (62), 401–431.
31.Pinches, G.E., Singleton, J.C. (1978). The Adjustment of Stock Prices to Bond Rating Changes. Journal of Finance, 33 (1), 29–44.
32.Reisen, H., von Maltzan, J. (1999). Boom and Bust and Sovereign Ratings. International Finance, 2 (2), 273–293.
33.Steiner, M., Heinke, V.G. (2001). Event Study Concerning International Bond Price Effects on Credit Rating Actions. International Journal of Finance and Economics, 6, 139–157.
34.Vassalou, M., Xing, Y. (2003). Equity Returns Following Changes in Default Risk: New Insights into the Informational Content of Credit Ratings. Working Paper, Columbia University.
35.Wu, E., Treepongkaruna, S. (2008). Realizing the Impacts of Sovereign Ratings on Stock and Currency Markets. Conference paper. The European Financial Management Association.