Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.81-14
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 3/2016 (81)
Rola regionu Azji i Pacyfiku na światowym rynku walutowym

Autorzy: Magdalena Markiewicz

Monika Szmelter
Słowa kluczowe: Hongkong Singapur GFCI globalne centrum finansowe rynek walutowy
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (157-168)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Artykuł poświęcono strukturze geograficznej rynku walutowego ze szczególnym uwzględnieniem regionu Azji i Pacyfiku. Dokonano w nim kompleksowej analizy forexu w ujęciu geograficznym. Teza badawcza zaproponowana przez autorki brzmi następująco: według wskaźnika udziału walut azjatyckich w globalnych obrotach forexu rola centrów finansowych zlokalizowanych w regionie Azji i Pacyfiku w światowych obrotach walutowych pozostaje od wielu lat stabilna, a więc rosnące znaczenie gospodarek azjatyckich w rankingu centrów finansowych nie jest współmierne z rozwojem zlokalizowanych w tym regionie rynków walutowych. Metodologia badania – Wykorzystano metodę syntezy oraz analizy danych statystycznych, zbieranych co trzy lata w ramach projektu Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS), współpracującego w tym celu z bankami centralnymi oraz instytucjami nadzorczymi poszczególnych krajów na świecie. Kolejne źródło, na którym opierają się badania realizowane w artykule, to dane pozyskiwane przez Z/Yen Institute, w ramach projektu cyklicznego tworzenia rankingu kluczowych centrów finansowych na świecie The Global Financial Centres Index (GFCI). Wynik – W kwietniu 2013 roku region Azji i Pacyfiku był odpowiedzialny za 21% dziennych obrotów walutowych, zajmując drugie miejsce w rankingu światowych obrotów walutowych i nawet w przypadku najpopularniejszej azjatyckiej waluty, jaką jest jen, nie udało się osiągnąć pozycji lidera. Udział w dziennych obrotach na rynku walutowym trzech największych azjatyckich ośrodków forexu był zaś niższy (łącznie 15,3%) niż osiągany przez Londyn i USA (Wielka Brytania – 41%, USA – 19%). Oryginalność/wartość – Porównanie stopnia rozwoju globalnych centrów finansowych położonych w regionie Azji i Pacyfiku z obrotami walutowymi na parach walutowych z udziałem dolara amerykańskiego, euro oraz jena japońskiego prowadzi do konkluzji, że centra położone w badanym regionie rozwijają się dynamicznie w zakresie otoczenia zewnętrznego i infrastruktury rozliczeniowo-transakcyjnej i coraz mniejszy dystans dzieli je od największych globalnych ośrodków finansowych, jednakże nie idzie w ślad za tym proporcjonalny wzrost wolumenu obrotów walutowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.BIS (1999). Central Bank Survey of Foreign Exchange and Derivatives Market Activity 1998. Pobrano z: www.bis.org.
2.BIS (2002). Triennial Central Bank Survey Foreign Exchange and Derivatives Market Activity in 2001. Pobrano z: www.bis.org.
3.BIS (2005). Triennial Central Bank Survey Foreign Exchange and Derivatives Market Activity in 2004. Pobrano z: www.bis.org.
4.BIS (2007). Triennial Central Bank Survey Foreign Exchange and Derivatives Market Activity in 2007. Pobrano z: www.bis.org.
5.BIS (2010). Triennial Central Bank Survey Report on Global Foreign Exchange Market Activity in 2010. Pobrano z: www.bis.org.
6.BIS (2013). Triennial Central Bank Survey Foreign Exchange Turnover in April 2013: Preliminary Global Results. Pobrano z: www.bis.org.
7.BIS (2014). Triennial Central Bank Survey Global Foreign Exchange Market Turnover in 2013. Pobrano z: www.bis.org.
8.Cassis, Y. (2006). Capitals of Capital: A History of International Financial Centres, 1780–2005. Cambridge: Cambridge University Press.
9.HKMA (2013). Annual Report 2013. Hongkong Monetary Authority. Pobrano z: http://www.hkma.gov.hk.
10.Karwowski, J. (2010). Centra offshore na globalnych rynkach finansowych. Warszawa: PWE.
11.Markiewicz, M. (2012). Internacjonalizacja juana chińskiego w kontekście kryzysu finansowego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 273.
12.Sassen, S. (1999). Global Financial Centres. Foreign Affairs, 78 (1).
13.GFCI 18 (2015). The Global Financial Centres Index 18. September. Financial Centre Futures. Pobrano z: www.zyen.com (15.03.2016).
14.GFCI 5 (2009), The Global Financial Centres Index 5, March. City of London. Pobrano z: www.zyen.com (22.03.2016).
15.The Competitive Position of London as a Global Financial Centre (2005). Corporation of London – Z/Yen, November 2005. Pobrano z: www.zyen.com (15.03.2016).