Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.81-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 3/2016 (81)
Ceny a eksport w XXI wieku na przykładzie wybranych krajów azjatyckich

Autorzy: Jerzy Dudziński

Jarosław Narękiewicz
Słowa kluczowe: kraje azjatyckie handel międzynarodowy ceny światowe
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:9 (69-77)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest próba oceny wpływu zmian cen w handlu międzynarodowym na eksport w XXI wieku. Analizę przeprowadzono na podstawie wybranych krajów azjatyckich, odznaczających się odmienną strukturą wywozu i poziomem rozwoju gospodarczego. Opracowanie stanowi kontynuację badań autorów nad czynnikami eksportu krajów (głównie rozwijających się) i regionów. W dwóch pierwszych dekadach XXI wieku znaczenie cen w kształtowaniu dynamiki wartości eksportu było dość ograniczone i uwidaczniało się przede wszystkim w przypadku krajów o surowcowo-rolnej strukturze wywozu. Znacznie większą rolę jako czynnik wpływający na wartość eksportu odgrywał wolumen wywozu, co okazało się szczególnie widoczne w odniesieniu do krajów eksportujących głównie dobra przetworzone. Czynnik ten pozwalał często skutecznie kompensować niekorzystne tendencje w zakresie cen eksportowych. Z kolei do osiągnięcia niskiej dynamiki wartości eksportu przez niektóre kraje (np. Japonia) przyczyniły się zarówno niekorzystne tendencje cen eksportowych, jak i bardzo umiarkowana dynamika wolumenu wywozu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adler, S., Magud, N.F. (2013). Four Decades of Terms of Trade Booms. IMF Working Papers, 13/103, May.
2.Bleaney, M., Greenaway, D. (1993). Lon-Run Trends in the Relative Price of Primary Commodities and in the Terms of Trade of Developing Countries. Oxford Economic Papers, 45.
3.Budnikowski, A. (2001). Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Warszawa: PWE.
4.Credit Suisse (2012). Asia: Winners and losers from commodity price moves. Economic Research, 13, August. Pobrano z: htttp://www.credit-suisse.com/researchandanalytics (8.04.2016).
5.Dudziński, J. (2015). Uwagi o terms of trade we współczesnym handlu międzynarodowym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 41 (1), 169–181.
6.Fung, K.C., Garcia-Herrero, A., Ospina, M.N. (2013). Latin American Commodity Export Concentracion: Is There a China Effect? BBVA Working Paper, 13/06.
7.IMF (2009). The Price and Volume of International Trade: Background, Purpose and Uses of Export and Import Price Indices. W: Export and Import Price Indeks Manual. Theory and Practice. Washington D.C.: IMF.
8.IMF (2016). Pobrano z: http://www.imf/external//np/res/commod/table1.pdf (15.02.2016).
9.Ocampo, J.A., Parra, M. (2003). The Terms of Trade for Commodities in the Twentieth Century. CEPAL Review, 79, April.
10.Sosa, S., Tsounta, E. (2013). A Bumpy Road Ahead. Finance and Development, September.
11.UNCTAD (2016). Statistical database. Pobrano z: http://unctadstat.unctad.org (8.04.2016).
12.UNCTAD (2005). Trade and Development Report 2005. New York–Geneva.
13.UNCTAD (2013). Trade and Development Report 2015. New York–Geneva.
14.UNSTATS (2016). Pobrano z: http://unstats.un.org/unsd/trade/imts/tables/Table40-2015-Sep.xls (15.02.2016).