Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 232 (limit rekordów: 100, liczba stron: 3).
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Analysis of the Longest Distances Run by the Best Soccer Players at the FIFA World Cup in Brazil in 2014
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 11, No. 3/2015 2015 Przejdź
2. Comparison of Motor Abilities of Young Children in Poland in the Years 1996 and 2006
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 5, No. 1/2014 2014 Przejdź
3. The Significance of Swimming and Corrective Exercises in Water in Treatment of Postural Deficits and Scoliosis
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 6, No. 2/2014 2014 Przejdź
4. Assignment of Usefulness of Physiotherapy Applied to Sports Training in the Case of Szczecin Swimmers
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 7, No. 3/2014 2014 Przejdź
5. Foreign Tourist Activity and the Need for Recreation/Rest of Administrative Staff from Selected Universities (as Exemplified by West Pomeranian Voivodship)
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 7, No. 3/2014 2014 Przejdź
6. The assessment of aerobic physical capacity in young swimmers
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 2, No. 2/2013 2013 Przejdź
7. Tourist Activity of Women Living in Polish Rural Areas
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 8, No. 4/2014 2014 Przejdź
8. Filozofia jako praktyka polityczna
(Nowa Krytyka)
35 rok 2015 2015 Przejdź
9. Real socialism and the problem of real and formal socialization
(Nowa Krytyka)
35 rok 2015 2015 Przejdź
10. Połabszczyzna zapomniana Część VII : Gotszalk, czyli zmienność fortuny
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2015 2015 Przejdź
11. IV Kongres Ruchów Miejskich – retrospekcja
(Acta Politica Polonica)
3/2015 (33) 2015 Przejdź
12. Kierunki zmian cen w handlu międzynarodowym a sytuacja ekonomiczna krajów rozwijających się w XXI wieku (na przykładzie Afryki)
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/1 2015 2015 Przejdź
13. Budownictwo pasywne elementem modelu M ekorozwoju oraz filarem wizerunku Wrocławia i Dolnego Śląska
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Przejdź
14. Globalizacja a problemy gospodarcze i migracji Unii Europejskiej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Przejdź
15. Materializm historyczny jako teoria i jako metodologia humanistyki
(Nowa Krytyka)
34 rok 2015 2014 Przejdź
16. Uwagi o terms of trade we współczesnym handlu międzynarodowym
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/1 2015 2015 Przejdź
17. Three-component portfolios containing gold
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Przejdź
18. Skuteczność hedgingu delta z zastosowaniem opcji na WIG20. Analiza porównawcza
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Przejdź
19. Krzysztof B. Matusiak – organizator, badacz innowacji i przedsiębiorczości
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Przejdź
20. Leasing operacyjny jako alternatywa najmu na polskim rynku nieruchomości komercyjnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Przejdź
21. Emerging Market Regularities - the Case of Monthly Effects on the Warsaw Stock Exchange
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Przejdź
22. Stopy zwrotu indeksów giełdowych na GPW w Warszawie i ich zmienność a wolumen obrotu akcjami – analiza zależności
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Przejdź
23. Płynność obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na tle płynności giełd europejskich
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Przejdź
24. Czy warto wierzyć analitykom? Wyniki długoterminowych strategii inwestycyjnych opartych na rekomendacjach giełdowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Przejdź
25. Mój Mentor – wspomnienia
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Przejdź
26. Big data w analizie zagrożeń bezpieczeństwa narodowego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Przejdź
27. Zarządzanie ryzykiem w systemie zarządzania bezpieczeństwem organizacji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Przejdź
28. Ograniczenia transferów do właścicieli w kowenantach obligacji notowanych na rynku Catalyst
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Przejdź
29. Czy władza ekspercka jest władzą?
(Acta Politica Polonica)
1/2010 (23) 2010 Przejdź
30. Polityka non-decision u Platona
(Acta Politica Polonica)
1/2013 (26) 2013 Przejdź
31. Le relazioni italo-francesi dal 1870 fino alla Triplice Alleanza
(Acta Politica Polonica)
1/2016 (35) 2016 Przejdź
32. Przesłanki ogłoszenia upadłości przedsiębiorców – wybrane aspekty prawne
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Przejdź
33. WZROST GOSPODARCZY A ZAPOTRZEBOWANIE NA PRACĘ – TEORIA I RZECZYWISTOŚĆ GOSPODARCZA POLSKI W LATACH 1995–2014
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Przejdź
34. WPŁYW ZMIAN CEN W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM W XXI WIEKU NA DYNAMIKĘ EKSPORTU I TEMPO WZROSTU GOSPODARCZEGO KRAJÓW AMERYKI ŁACIŃSKIEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Przejdź
35. Zielony wizerunek firmy w kontekście rozwiązań budownictwa przyszłości z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
36. Varia (jubileuszowe)
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (5) 2015 2015 Przejdź
37. Autobiografia, traktat, kultura ludowa
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (4) 2015 2015 Przejdź
38. Auto/biograficzne pęknięcie. Fragmenty dyskusji panelowej „Autobiografia na pograniczu gatunku i doświadczenia”
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (5) 2015 2015 Przejdź
39. Kierownik projektu informatycznego i jego rola w zespole realizującym projekt
(Studia Informatica Pomerania)
nr 42 2016 Przejdź
40. Elżbieta Kazimierzówna w Szczecinku. Przyczynek do dziejów pamięci stosunków polsko-pomorskich w średniowieczu i ich znaczenia w Polsce Ludowej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Przejdź
41. Horyzonty filozofii
(Nowa Krytyka)
36 rok 2016 2016 Przejdź
42. Turystyka i edukacja leśna a potrzeby współczesnych konsumentów
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
43. Chrystianizacja i budowa struktur kościelnych na Pomorzu Zachodnim do przełomu XII i XIII wieku. Zarys problemu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Przejdź
44. Jeden z dziesięciu. Pomorskie kontyngenty dla Krzywoustego według relacji Herborda
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Przejdź
45. Jeszcze raz o taktyce wojen pomorskich Bolesława Krzywoustego oraz okolicznościach ich finału
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Przejdź
46. Książę słupski Kazimierz IV (Kaźko) jako luksemburski kandydat do tronu polskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Przejdź
47. Narracja o Polsce i Pomorzu w kronice Thomasa Kantzowa w świetle zapożyczeń z IX księgi Annales Jana Długosza
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Przejdź
48. Pieniądz czy strategiczny instrument władzy? Obieg kruszcu w społeczeństwie piastowskim przełomu XI i XII wieku, załamanie w dopływie denarów z Saksonii a ekspansja Bolesława Krzywoustego na Pomorze
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Przejdź
49. Polacy i Pomorzanie w świetle przekazu Augustyna ze Stargardu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Przejdź
50. Rywalizacja i współpraca. Polityka Barnima I (1233-1278) i Bogusława IV wobec Piastów (1278-1309) – zarys problemu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Przejdź
51. Sojusz z Danią w pomorskich planach Bolesława Krzywoustego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Przejdź
52. Z badań nad polityką zagraniczną księcia wołogoskiego Warcisława IV (1309-1326)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Przejdź
53. Assessment of Shoulder Joint Strength Disproportion of Masters Swimmers
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 16, No. 4/2016 2016 Przejdź
54. Rosa Luxemburg’s Theories on Capitalism’s Crisis. Rereading The Accumulation of Capital
(Nowa Krytyka)
37 rok 2016 2016 Przejdź
55. Risk asymmetries in “open science” concept: university technology transfer perspective
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Przejdź
56. Potencjał rozwojowy regionu a działalność innowacyjna przedsiębiorstw
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Przejdź
57. Działalność nadzorcy układu jako usługi na rzecz restrukturyzowanego dłużnika
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Przejdź
58. Cenowe i dochodowe terms of trade jako mierniki korzyści z handlu zagranicznego we współczesnym handlu międzynarodowym (na przykładzie wybranych krajów Ameryki Łacińskiej)
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Przejdź
59. Zastosowanie technologii RFID do zarządzania obiegiem dokumentów niejawnych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Przejdź
60. Model ryzyka procesów biznesowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Przejdź
61. Wieloaspektowa metodyka analizy i zarządzania ryzykiem procesów biznesowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Przejdź
62. Bitcoin i inne kryptowaluty - dokąd zmierzają?
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
63. Polskie porty morskie w morsko - lądowych intermodalnych łańcuchach transportowych
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
64. Organizacja katechezy w diecezji
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2015 2015 Przejdź
65. Successful Ageing: The Role of Physical Activity and Its Barriers in Polish Men of Advanced Age
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 18, No. 2/2017 2017 Przejdź
66. Aktualność krytyki ekonomii politycznej. Przyczynek do praktycznofilozoficznej dialektyki u Marksa
(Nowa Krytyka)
37 rok 2016 2016 Przejdź
67. Cztery poziomy krytyki europejskiego uniwersalizmu
(Nowa Krytyka)
37 rok 2016 2016 Przejdź
68. Demokracja i wolność
(Nowa Krytyka)
37 rok 2016 2016 Przejdź
69. Kres hegemonii neoliberalnej. Piąta konfiguracja kapitalizmu?
(Nowa Krytyka)
37 rok 2016 2016 Przejdź
70. Kolonialna mimesis: od „dzikiego” do proletariusza. Antropologia Michaela Taussiga w perspektywie Benjaminowskiego mesjanizmu
(Nowa Krytyka)
37 rok 2016 2016 Przejdź
71. Społeczeństwo klasowe. Problem nierówności i problem ich (nie)artykulacji:
(Nowa Krytyka)
37 rok 2016 2016 Przejdź
72. Przyczynek do zagadnienia końca filozofii
(Nowa Krytyka)
37 rok 2016 2016 Przejdź
73. Psychologia społeczna a materializm historyczny
(Nowa Krytyka)
37 rok 2016 2016 Przejdź
74. Kultura popularna, kultura masowa i zagadnienie emancypacji
(Nowa Krytyka)
37 rok 2016 2016 Przejdź
75. Nadczłowiek a bodhisattwa. O różnicach między filozofią Nietzschego a buddyzmem zen
(Nowa Krytyka)
37 rok 2016 2016 Przejdź
76. Bajki dla dialektyków. Kafka i Benjamin między mitem a wyzwoleniem
(Nowa Krytyka)
37 rok 2016 2016 Przejdź
77. Lenin i Clausewitz. Sztuka wojny
(Nowa Krytyka)
37 rok 2016 2016 Przejdź
78. Koncepcje federacyjne Leona Wasilewskiego
(Nowa Krytyka)
37 rok 2016 2016 Przejdź
79. KWALIFIKACJE REKTORA WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2017 2017 Przejdź
80. Modelowanie rozkładu kapitału ekonomiczno-społeczno-kulturowego poprzez genealogię masową
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 4 2016 Przejdź
81. lntermodal transport development within the New Silk Road
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 128 2017 2017 Przejdź
82. Żegluga między Sztokholmem a Gdańskiem od Potopu do Wielkiej Wojny Północnej.
(Studia Maritima)
Vol. 28 2015 2015 Przejdź
83. Problematyka wiary w refleksji współczesnych katechetyków polskich
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2014 2014 Przejdź
84. DANZIGER HANDEL UND SCHIFFFAHRT ANGESICHTS DER VERÄNDERUNGEN IM EUROPÄISCHEN MACHTSYSTEM WÄHREND DES GROSSEN NORDISCHEN KRIEGES
(Studia Maritima)
Vol. 24 2011 2011 Przejdź
85. DANZIGER EINKÄUFE UND AUSGABEN DES BISCHOFS ADAM STANISŁAW GRABOWSKI MITTE DES 18. JAHRHUNDERTS
(Studia Maritima)
Vol. 24 2011 2011 Przejdź
86. Ceny a eksport w XXI wieku na przykładzie wybranych krajów azjatyckich
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2016 (81) 2016 Przejdź
87. Perspektywy rozwoju i współpracy euroregionalnej na wschodnim pograniczu Polski
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
88. Analiza wariantów wyszczuplania procesów na przykładzie wydania decyzji administracyjnej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
89. Zmienność cen a wartość fundamentalna akcji
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
90. Uwagi o surowcowo-rolnej specjalizacji eksportu krajów rozwijających się w XXI wieku
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Przejdź
91. Czy LCOE jest dobrą miarą rentowności inwestycji w energetyce?
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Przejdź
92. Resistance, czyli ruch oporu
(Nowa Krytyka)
38 rok 2017 2017 Przejdź
93. Zapomniany marksista Dow Ber Borochow
(Nowa Krytyka)
38 rok 2017 2017 Przejdź
94. Interesy klasowe a kwestia narodowa
(Nowa Krytyka)
38 rok 2017 2017 Przejdź
95. Résistance. Tezy oporu
(Nowa Krytyka)
38 rok 2017 2017 Przejdź
96. O ideowo-politycznej odpowiedzialności Wojciecha Jaruzelskiego
(Nowa Krytyka)
38 rok 2017 2017 Przejdź
97. Autobiografia. Gatunek – Dyskurs – Praktyka
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (1) 2013 2014 Przejdź
98. Autobiografia i apologia
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Przejdź
99. Referenda odwoławcze organów wykonawczych w Polsce w latach 2006–2017. Realny wpływ czy fikcja? Analiza wybranych przypadków
(Acta Politica Polonica)
4/2017 (42) 2017 Przejdź
100. „Ładowanie akumulatorów”
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
Strona