Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2016.29-21
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 29 2016
Działalność nadzorcy układu jako usługi na rzecz restrukturyzowanego dłużnika

Autorzy: Aleksander Jerzy Witosz
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Katedra Prawa i Ubezpieczeń
Słowa kluczowe: niewypłacalność układ dłużnik nadzorca układu postępowanie restrukturyzacyjne
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:15 (309-323)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Nadzorca układu jest nową instytucją wprowadzoną przez Prawo restrukturyzacyjne do jednego z czterech postępowań restrukturyzacyjnych, a konkretnie do postępowania o zatwierdzenie układu. Funkcja nadzorcy układu została wprowadzona obok nadzorcy sądowego i zarządcy, co nadaje jej charakter organu postępowania. Jednakże jest to szczególna funkcja, która jest istotnie odmienna – jeśli nie kompetencyjne, to z całą pewnością systemowo – od ugruntowanej w praktyce funkcji nadzorcy sądowego. Nadzorca układu działa na przedpolu postępowania sądowego. Dłużnik samodzielnie wybiera nadzorcę układu, poza kontrolą sądu i bez wpływu wierzycieli. Kompetencje nadzorcy układu są wyznaczone przez przepisy prawa, ale działa on na podstawie umowy z dłużnikiem, a jego obecność nie ogranicza możliwości dłużnika w zakresie zarządu majątkiem. Odmienności te sprawiają, że funkcja nadzorcy układu i jego rola w postępowaniu restrukturyzacyjnym wymaga bliższej uwagi. Zarówno z perspektywy naprawczego celu postępowania o zatwierdzenie układu, jak i w kontekście uznania nadzorcy układu za usługodawcę (doradcę restrukturyzacyjnego) działającego na zlecenie dłużnika.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamus, R. (2015). Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
2.Hrycaj, A., Jakubecki, A., Witosz, A. (2016). System prawa handlowego. T. 6. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. Warszawa: C.H. Beck.
3.Kidyba, A. (2013). Kodeks spółek handlowych. Komentarz. T. 1. Warszawa: Wolters Kluwer.
4.Ustawa z 15.09.2000 Kodeks spółek handlowych. Dz.U. 2016, poz. 1578.
5.Ustawa z 15.06.2007 o licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Dz.U. 2016, poz. 883.
6.Ustawa z 15.05.2015 Prawo restrukturyzacyjne. Dz.U. 2015, poz. 978, z późn. zm.
7.Torbus, A., Witosz, A., Witosz, A.J. (2016). Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
8.Witosz, A., Witosz, A.J. (2014). Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. Wyd. 5. Warszawa: LexisNexis.
9.Zimmerman, P. (2015). Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Wyd. 4. Warszawa: C.H. Beck.