Europa Regionum

ISSN: 1428-278X     eISSN: 2717-437X    OAI    DOI: 10.18276/er
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Kontakt

Aby skontaktować się z redakcją wyślij e-mail na adres:

Redaktor naczelny:  dr hab. prof. US Ireneusz Jaźwiński  ireneusz.jazwinski@usz.edu.pl

 

Adres redakcji:

Uniwersytet Szczeciński

ul. Mickiewicza 64

71-101 Szczecin