Europa Regionum

ISSN: 1428-278X     eISSN: 2717-437X    OAI    DOI: 10.18276/er
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Redakcja

Redaktor naczelny (redaktor naukowy):
dr hab. prof. US Ireneusz Jaźwiński


Redaktorzy tematyczni:
prof. dr hab. Piotr Niedzielski (tom XV)
dr hab. prof. US Wojciech Downar (tomy XVI i XVII)
prof. dr hab. Bartosz Mickiewicz (tomy XVI i XVII)
dr hab. prof. US Wojciech Drożdż (tom XVIII)
dr Joanna Markiewicz (tom XVIII)
dr hab. prof. US Beata Świecka (tom XXVIII)
prof. dr hab. Dariusz M. Trzmielak, dr Katarzyna Łobacz (tom XXXI)
dr hab. prof. US Tomasz Kwarciński (tomy XXXII, XXXIV, XXXV i XXXVI)
dr hab. prof. US Magdalena Zioło (tom XXXIII)

dr hab. prof. US Anna Cedro (red. nauk., tom XXXVII)

dr Tomasz Potkański (red. nauk.), dr Tomasz Śmietanka (red. nauk.), dr Jarosław Górski (tom XXXVIII)

  

Adres Redakcji:

Uniwersytet Szczeciński

ul. Mickiewicza 64

71-101 Szczecin

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Eberhard Drechsel - Wirtshaftsberater BVW, Berlin, Niemcy
Prof. US dr hab. Wojciech Drożdż - Uniwersytet Szczeciński
Prof. dr hab. Beata Filipiak - Uniwersytet Szczeciński
Prof. dr hab. Stanisław Flejterski - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Prof. dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel - Uniwersytet Gdański
Prof. zw dr hab. Mirosława Klamut - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Prof. dr hab., dr h.c. Wojciech Kosiedowski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. Ercan Ozen - Usak University (Turcja)
Prof. zw. dr hab. Irena Pietrzyk - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Prof. dr hab. Janusz Ruszkowski - Uniwersytet Szczeciński
Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Stępiński - Uniwersytet Szczeciński
Prof. zw. dr hab. Jacek Szlachta - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Prof. US dr hab. Beata Świecka - Uniwersytet Szczeciński
Prof. dr hab. Max Urchs - EBS, Wiesbaden, Niemcy
Prof. dr hab. Hermann Witte - University of Applied Sciences, Osnabrück, Niemcy
Prof. zw. dr hab. Edward Włodarczyk - Uniwersytet Szczeciński

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego