Europa Regionum

ISSN: 1428-278X     eISSN: 2717-437X    OAI    DOI: 10.18276/er
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 38 2022

Rok wydania:2022
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Spis treści

3 (3-5) --- Więcej
*

Wstęp

2 (7-8) --- Więcej
1.

Wyzwania dotyczące modelu zarządzania rozwojem jednostek samorządu lokalnego

18 (9-26) Jarosław Górski, Tomasz Potkański, Ryszard Grobelny Więcej
2.

Nowe regulacje prawne strategicznego planowania rozwoju lokalnego i ponadlokalnego

8 (27-34) Łukasz Strutyński Więcej
3.

Integracja planowania przestrzennego z planowaniem społeczno-gospodarczym na poziomie lokalnym w kontekście zmian ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

11 (35-45) Joanna Ćwiklińska-Ziomek Więcej
4.

Integracja systemu zarządzania rozwojem lokalnym na poziomie gminy

12 (47-58) Janusz Szewczuk Więcej
5.

Monitor Rozwoju Lokalnego jako wielofunkcyjne narzędzie analizy stanu rozwoju samorządu i partnerstw samorządowych

12 (59-70) Grzegorz Godziek, Andrzej Sobczyk Więcej
6.

Badania społeczne w praktyce samorządowej

11 (71-81) Grzegorz Kaczmarek, Iwona Borkowska Więcej
7.

Badania opinii, planów i postawy młodzieży zrealizowane na użytek polityki i praktyki samorządowej

17 (83-99) Grzegorz Kaczmarek, Iwona Borkowska Więcej
8.

Znaczenie technik graficznej wizualizacji danych diagnostycznych w dokumentach planistycznych jednostek samorządu terytorialnego

17 (101-117) Lucyna Maury, Piotr Górka Więcej
9.

Analiza przestrzennych uwarunkowań rozwoju obszaru powiatu jako element diagnozy w procesie budowania strategii ponadlokalnej

15 (119-133) Marek Karzyński, Marcin Turzyński, Grzegorz Roman Więcej
10.

Strategiczne planowanie rozwoju oparte na podejściu zintegrowanym

8 (135-142) Jarosław Komża, Justyna Wieczorkiewicz-Molendo, Wojciech Kłosowski Więcej
11.

Włączanie mieszkańców w proces planowania strategicznego

11 (143-153) Barbara Łączna, Wiesława Kwiatkowska Więcej
12.

Model struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru powiatu jako element strategii ponadlokalnej

17 (155-171) Marek Karzyński, Marcin Turzyński, Grzegorz Roman Więcej
13.

Rola i technika wstępnej oceny wykonalności przedsięwzięć rozwojowych

14 (173-186) Grzegorz Kamiński Więcej
14.

Analiza finansowa przedsięwzięć rozwojowych jednostki samorządu terytorialnego

11 (187-197) Daniel Budzeń Więcej
15.

Rola i założenia systemu instytucjonalnego we wdrażaniu strategii rozwoju

10 (199-208) Jarosław Komża, Justyna Wieczorkiewicz-Molendo Więcej
16.

Rola monitorowania oraz ewaluacji planów, programów i strategii we wzmacnianiu zdolności zarządzania rozwojem polskich jednostek samorządu terytorialnego

7 (209-215) Katarzyna Śpiewok Więcej
17.

Zastosowanie narzędzi OECD i ZMP do metodycznej samooceny stopnia rozwoju instytucjonalnego JST oraz partnerstw samorządowych

10 (217-226) Katarzyna Śpiewok, Łukasz Dąbrówka, Krzysztof Jaszczołt Więcej