Europa Regionum

ISSN: 1428-278X     eISSN: 2717-437X    OAI    DOI: 10.18276/er.2022.38-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 38 2022
Znaczenie technik graficznej wizualizacji danych diagnostycznych w dokumentach planistycznych jednostek samorządu terytorialnego

Autorzy: Lucyna Maury ORCID
Związek Miast Polskich

Piotr Górka ORCID
Związek Miast Polskich
Słowa kluczowe: kartogram dane diagnostyczne wykres grafika dialog obywatelski dostępność
Rok wydania:2022
Liczba stron:17 (101-117)
Klasyfikacja JEL: O18 O21 C80
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Agregowane rokrocznie dane dotyczące miast są cennym zasobem każdej JST. Na ich podstawie podejmowane są decyzje, ustalana jest kolejność prowadzonych działań. Ze względu na trudny w odbiorze sposób ich prezentacji, odbiegający od współczesnych, rynkowych, przystępnych dla odbiorcy form graficznych, zbiory danych stają się bezużyteczne. Dokumenty są długie, niezrozumiałe, nieprzystępne, często nieestetyczne – a ich próg dostępności ustawiony jest za wysoko, biorąc pod uwagę tak możliwości percepcji tak mieszkańców, jak i urzędników. Skutkuje to niewystarczającym odbiorem tworzonych dokumentów wśród przedstawicieli strony społecznej, co negatywnie wpływa na jakość dialogu obywatelskiego wokół problematyki rozwoju JST. W artykule przedstawiono kompleksowe podejście do formułowania dokumentów zarządzania strategicznego pod kątem ich czytelności, łatwości w odbiorze i dostępności. Zaprezentowano zestaw technik, a także zasad, które przyczyniają się do przejrzystości i przyswajalności prezentowanych treści. Część z nich stosujemy w naszej pracy, część stanowi nadal wyzwanie i zadanie na przyszłość.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Grant, R. (2019). Data Visualization. Charts, Maps, Interactive Graphics. CRC Press.
2.Kirk, A. (2020). Data Visualisation Literacy – Learning to See. Revista de Contabilidad y Dirección, 31, 37–48.
3.Korycka-Skorupa, J., Nowacki, T., Opach, T., Pasławski, J. (2012). Internetowy Atlas metod kartograficznych. Polski Przegląd Kartograficzny, 44 (2), 105–119.
4.Mathieson, S.A. (2021). The art and science of Data visualisation. Computerweekly.com, 23–29 March, 20–25.
5.Pieniążek, M., Zych, M. (2017). Mapy statystyczne. Opracowanie i prezentacja danych. Warszawa: GUS.
6.Stehle, S., Kitchin, R. (2020). Real-time and archival data visualisation techniques in city dashboards. International Journal Of Geographical Information Science, 34 (2), 344–366.
7.Wyskwarski, M. (2016). Wizualizacja danych w organizacji gospodarczej. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 96, 505–517.
8.Zimnicka, A. (2013). Metody zapisu graficznego informacji w strategiach rozwoju w kontekście jakości zagospodarowania przestrzennego. Szczecin: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.
9.Zych, M. (2020). Data storytelling w komunikacji społecznej. W: P. Korycińska (red.), Horyzonty informacji (s. 47–61). Kraków: Biblioteka Jagiellońska.