Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 40.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Budowa synonimów głównych w polskiej terminologii medycznej drugiej połowy XIX wieku
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Przejdź
2. KULTURA SELFIE. BADANIA MOBILNE W ZGLOBALIZOWANEJ KULTURZE WSPÓŁCZESNEJ
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2016, tom 1, numer 1 2016 Przejdź
3. Postawy i zachowania prozdrowotne pokolenia Z w świetle badań pierwotnych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Przejdź
4. Zmiany w sprawozdawczości finansowej jednostek dużych i grup kapitałowych w krajowych regulacjach rachunkowości
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
5. Neuroekonomia a problemy etyczne
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 13 (2016) 2016 Przejdź
6. WOJNA W „STREFIE KOMFORTU”. KONFLIKT SYRYJSKI W SPOŁECZNOŚCIOWEJ PRZESTRZENI TWITTERA
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2017, tom 2, numer 1 2017 Przejdź
7. Rezerwy kapitałowe i ich znaczenie w działalności jednostki gospodarczej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Przejdź
8. Submarka jako innowacja marketingowa na przykładzie rynku wódki w Polsce
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Przejdź
9. Przypomnienie słowników Bartłomieja z Bydgoszczy z lat 1532 i 1544
(Studia Językoznawcze)
t. 16, 2017 2017 Przejdź
10. Dochód całkowity jako kategoria rachunkowości - artykuł dyskusyjny
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Przejdź
11. Indywidualizacja języka bohaterów jako element charakterystyki postaci w powieści Henryka Sienkiewicza W pustyni i w puszczy
(Studia Językoznawcze)
t. 16, 2017 2017 Przejdź
12. Regional Aspects of the Development of Rural Tourism in the Carpathian Region of Ukraine (the example of Lviv Province)
(European Journal of Service Management)
Vol. 24, 4/2017 2017 Przejdź
13. Synonimia w świetle Słownika synonimów polskich Adama Stanisława Kra sińskiego z 1885 roku
(Studia Językoznawcze)
t. 11, 2012 2012 Przejdź
14. Z historii kwalifikatorów w polskiej leksykografii. Kwalifikatory w Słowniku synonimów polskich Adama Stanisława Krasińskiego z 1885 roku
(Studia Językoznawcze)
t. 12, 2013 2013 Przejdź
15. Polskie słownictwo medyczne w drugiej połowie XIX wieku oraz na przełomie XIX i XX wieku
(Studia Językoznawcze)
t. 10, 2011 2011 Przejdź
16. Zielnik Stefana Falimirza z 1534 roku a słownik Calepina z 1588 roku
(Studia Językoznawcze)
t. 9, 2010 2010 Przejdź
17. Assessment of genetic variability in common whitefish from the catchment area of the Oder river using microsatellite markers
(Acta Biologica)
No. 24 2017 Przejdź
18. Kaszubska stylizacja językowa w powieści Pawła Huellego "Śpiewaj ogrody"
(Studia Językoznawcze)
t. 17, 2018 2018 Przejdź
19. Rola Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Szczecinie w kształtowaniu narastającego zasobu archiwalnego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1968 1968 Przejdź
20. Z dziejów służby archiwalnej. Archiwa na Pomorzu Zachodnim w latach 1808-1914
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1969 1969 Przejdź
21. Wojna trzydziestoletnia w świadomości społeczeństwa pomorskiego w pierwszej połowie XIX wieku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1983 1983 Przejdź
22. Problem "narodowości" pomorskiej w historiografii regionalnej w I połowie XIX w.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1984 1984 Przejdź
23. Zarys dziejów miast i osiedli województwa szczecińskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4-5 1961 1961 Przejdź
24. Głos w dyskusji na sesji naukowej z okazji XX-lecia Wojska Polskiego i XVIII rocznicy wyzwolenia Pomorza Zachodniego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 5 1963 1963 Przejdź
25. Greater Poland Crafts in the Light of the 1810 Census and in the Context of Multidimensional Grouping
(Przeszłość Demograficzna Polski)
41, 2019 2019 Przejdź
26. Działalność kulturalna nauczycieli w woj. szczecińskim w okresie 30-lecia
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1980 1980 Przejdź
27. Materiały źródłowe do historii szkolnictwa w województwie szczecińskim w latach 1945-1956
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1968 1968 Przejdź
28. Nauczycielstwo Pomorza Zachodniego w latach 1945-1948
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1964 1964 Przejdź
29. Polska Partia Robotnicza a początki szkolnictwa na Pomorzu Zachodnim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1962 1962 Przejdź
30. Praca oświatowa wśród dorosłych na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1948
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1963 1963 Przejdź
31. Szkolnictwo podstawowe miasta Szczecina w XIX w.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1976 1976 Przejdź
32. Szkolnictwo zawodowe a potrzeby gospodarcze województwa szczecińskiego w latach 1945-1969
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1970 1970 Przejdź
33. Rozwój oświaty i szkolnictwa zawodowego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1975 1975 Przejdź
34. Pomoc i opieka społeczna na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1948. /Cz. 1/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1981 1981 Przejdź
35. Pomoc i opieka społeczna na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1948. /Cz. 2/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1981 1981 Przejdź
36. Portret emocjonalny apostoła-zdrajcy w dramacie Karola Huberta Rostworowskiego Judasz z Kariothu (na podstawie analizy didaskaliów)
(Studia Językoznawcze)
t. 18, 2019 2019 Przejdź
37. Eckhard Jäger, Die Insel Rügen auf alten Karten. Vier Jahrhunderte Kartografiegeschichte 1532–1885, Husum Druck- und Verlagsgesellschaft 2014, ss. 256
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2015 2015 Przejdź
38. Auto/biografie (z) listów. Schulz – Ficowski – Kandziora
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (15) 2020 2020 Przejdź
39. Od Bogurodzicy do Kobiety Świętej – o recepcji najstarszej polskiej pieśni przez współczesną młodzież
(Studia Językoznawcze)
t. 20, 2021 2021 Przejdź
40. Znaczenie technik graficznej wizualizacji danych diagnostycznych w dokumentach planistycznych jednostek samorządu terytorialnego
(Europa Regionum)
t. 38 2022 2022 Przejdź
Strona