Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 12, 2013
Z historii kwalifikatorów w polskiej leksykografii. Kwalifikatory w Słowniku synonimów polskich Adama Stanisława Krasińskiego z 1885 roku

Autorzy: Lucyna Agnieszka Jankowiak
Instytut Slawistyki PAN
Słowa kluczowe: język polski XIX wieku leksykografi a kwalifi katory
Rok wydania:2013
Liczba stron:18 (55-72)

Abstrakt

The goal of the paper is presentation of very wide range of defi nitions (singular words and word combinations) which may be recognized as qualifi ers in the fi rst Slavic dictionary of synonyms. The author described different structures which are the following types of qualifi ers: chronological, attendance, normative, stylistic, expressive, specialist and etymological.
Pobierz plik

Plik artykułu