Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 12, 2013

Rok wydania:2013
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Peryfrazy ojkonimów polskich

22 (7-28) Beata Afeltowicz Więcej
2.

Związki akomodacyjne jako wyróżnik zależności składniowej

15 (29-43) Małgorzta Gębka-Wolak Więcej
3.

Kreacja prawdy w reklamie

12 (43-54) Eliza Grzelak Więcej
4.

Z historii kwalifikatorów w polskiej leksykografii. Kwalifikatory w Słowniku synonimów polskich Adama Stanisława Krasińskiego z 1885 roku

18 (55-72) Lucyna Agnieszka Jankowiak Więcej
5.

Obce nazwy winorośli występujące w poradniku Piotra Krescencjusza (1571)

9 (73-81) Joanna Kamper-Warejko Więcej
6.

Między synchronią a diachronią, czyli o problemach z modelowaniem systemu słowotwórczego polszczyzny

10 (83-92) Iwona Kaproń-Charzyńska Więcej
7.

Cechy dialektalne w dwu edycjach Księgi Syracha (1535, 1541) w przekładzie Piotra Poznańczyka

14 (93-106) Anna Lenartowicz-Zagrodna, Anna Lenartowicz-Zagrodna Więcej
8.

Językowa kreacja świata starego Szlangbauma w Lalce Bolesława Prusa

14 (107-120) Róża Modrzejewska Więcej
9.

Zależność a kookurencja – dwa różne sposoby wiązania wyrażeń

12 (121-132) Andrzej Moroz Więcej
10.

Językowa autokreacja i autoprezentacja. O sposobach przejawiania się felietonowego „ja” (na przykładzie Miastówki Agaty Passent)

19 (133-151) Monika Olkowska Więcej
11.

Rola werbalnych formuł etykiety językowej w listach (na materiale z lat 1750–1860)

11 (153-163) Anita Pawłowska Więcej
12.

Pole czerwieni w wierszach Juliana Tuwima

23 (165-187) Adrianna Seniów Więcej
13.

Językowa kreacja matki w Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej

17 (189-205) Elżbieta Skorupska-Raczyńska Więcej
14.

Wykładniki obrazowości w Informacyi matematycznej Wojciecha Bystrzonowskiego (1749)

14 (207-220) Agnieszka Szczaus Więcej
15.

Językowa kreacja miasta w Bambino Ingi Iwasiów

16 (221-236) Agnieszka Szlachta Więcej
16.

O staropolskich i późniejszych derywatach i frazeologizmach z elementem skoro (z uwzględnieniem tła słowiańskiego)

9 (237-245) Mirosława Wronkowska-Dimitrowa Więcej
17.

[rec.] K. Handke, Polszczyzna Stefana Żeromskiego, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 2012.

5 (247-251) Adrianna Seniów Więcej