Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 12, 2013
O staropolskich i późniejszych derywatach i frazeologizmach z elementem skoro (z uwzględnieniem tła słowiańskiego)

Autorzy: Mirosława Wronkowska-Dimitrowa
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Słowa kluczowe: historia wyrazów; derywat a zmiany kategorialne i znaczeniowe elementu jego struktury frekwencja derywatów na przestrzeni wieków a historia zewnętrzna języka polskiego
Rok wydania:2013
Liczba stron:9 (237-245)

Abstrakt

The article presents and comments (based on material coming from Polish language dictionaries of Old Polish time, the 16th as well as 19th and 20th century, and also Old Slavonic background) on semantic transformation, in which the word forasmuch as underwent in its history: from independent word – adverb of meaning ‘quick, fast’ to the role of functional word – a conjunction ‘when, as’ that introduces a time subordinate clause or ‘if, because’ that introduces a condition or cause subordibate clause. The categorial transformation of the ‘forasmuch as’ word becomes a basis to explain a vivacity of derivatives from this word and declining the meaning shifts in them. Diversity in the space of centuries in derivatives’ attendance and semantics with component ‘forasmuch as’ is connected with external history of Polish language (main Eastern Slavic infl uances).
Pobierz plik

Plik artykułu