Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 10, 2011
Polskie słownictwo medyczne w drugiej połowie XIX wieku oraz na przełomie XIX i XX wieku

Autorzy: Lucyna Agnieszka Jankowiak
Słowa kluczowe: język polski terminologia polska terminologia medyczna
Rok wydania:2011
Liczba stron:13 (97-109)

Abstrakt

The paper pays attention to the presently omitted period of Polish medical terminology. Examination of a sample of 2 medical vocabulary dictionaries issued in those days (dated 1881 and 1905) indicated a few properties: 1) it poses a system, 2) it is characterized by a variety of single-and-multi word phrases, 3) it did not cope with the synonymy and the polysemy, 4) it is diverse in terms of chronology, genetics and stylistics.
Pobierz plik

Plik artykułu