Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 10, 2011

Rok wydania:2011

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Spis treści

2 (5-6) --- Więcej
1.

Pole semantyczne barw zieleni w twórczości Stefana Żeromskiego

25 (7-31) Kwiryna Handke Więcej
2.

Indywidualne cechy stylu tekstów naukowych (na przykładzie wybranych prac Aleksandra Brücknera i Stanisława Rosponda)

25 (33-57) Danuta Bieńkowska, Elżbieta Umińska-Tytoń Więcej
3.

Świat roślin w twórczości Bolesława Prusa – przegląd zagadnień

10 (59-68) Magdalena Czachorowska Więcej
4.

Własności składniowe frazeologizmów z komponentem palce // paluszki lizać

9 (69-77) Małgorzta Gębka-Wolak Więcej
5.

Rozwój znaczeniowy wyrażenia pospolite ruszenie w polszczyźnie

18 (79-96) Jolanta Ignatowicz-Skowrońska Więcej
6.

Polskie słownictwo medyczne w drugiej połowie XIX wieku oraz na przełomie XIX i XX wieku

13 (97-109) Lucyna Agnieszka Jankowiak Więcej
7.

O słownictwie Rejowego Wizerunku: o „niszczeniu prawdy”

9 (111-119) Dorota Kozaryn Więcej
8.

Przekład Piotra Poznańczyka a Biblia Leopolity, czyli o XVI-wiecznych edycjach Księgi Syracha. Część 2

13 (121-133) Anna Lenartowicz-Zagrodna Więcej
9.

Hierarchiczne układy w tekstach prawnych

9 (135-143) Romana Łapa Więcej
10.

Zapożyczenia niemieckie w Krzyżakach Henryka Sienkiewicza

44 (145-188) Leonarda Mariak Więcej
11.

Językowa kreacja uczuć Stanisława Wokulskiego do Izabeli Łęckiej

21 (189-209) Róża Modrzejewska Więcej
12.

Najnowsze angielskie zapożyczenia cytatowe w polszczyźnie ogólnej początku XXI wieku

46 (211-256) Ksenia Małgorzata Olkowska Więcej
13.

O sakramencie bierzmowania na podstawie kazań księdza Piotra Skargi – rozważania językoznawcy

12 (257-268) Anna Paluszak-Bronka Więcej
14.

Peryfrazy nazw florystycznych w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej

23 (269-291) Joanna Rychter Więcej
15.

Językowe wykładniki oceny moralnej prostytutki w powieści Marta Elizy Orzeszkowej

13 (293-305) Adrianna Seniów Więcej
16.

Animizacyjna kreacja księżyca w poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

14 (307-320) Bernadetta Walczak Więcej
17.

Co to są „dawne słowa”?

9 (321-329) Bogdan Walczak Więcej
18.

[rec.] Andrzej S. Dyszak, Językowe wyrażenia zjawisk jasności i ciemności, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2010.

6 (331-336) Joanna Rychter Więcej
19.

[rec.] Ewa Komorowska, Barwa w języku polskim i rosyjskim. Rozważania semantyczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010

6 (336-341) Adrianna Seniów Więcej
20.

[rec.] Leonarda Mariak, Leksyka z zakresu wojskowości w Trylogii Henryka Sienkiewicza. Część I Analiza i interpretacja, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010; Część II Słownik, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009

4 (342-345) Elżbieta Umińska-Tytoń Więcej