Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 10, 2011
O słownictwie Rejowego Wizerunku: o „niszczeniu prawdy”

Autorzy: Dorota Kozaryn
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: semantyka historyczna idiolekt Mikołaj Rej
Rok wydania:2011
Liczba stron:9 (111-119)

Abstrakt

The aim of this article is to determine which of the 17 old Polish adjectives used to signal untruth, collected and analyzed by K. Kleszczowa in the article O kłamstwie po staropolsku (“About the lie in the old Polish”) function in Rej’s Wizerunk (“Image”) in what connections and meanings. The conducted analysis show that out of 11 adjectives common to old Polish and Rej’s Wizerunk, 5 was not used to express “destruction of the truth”.
Pobierz plik

Plik artykułu