Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 24.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Życiowe losy pisarzy wpisane w językową kreację ich dzieł
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Przejdź
2. Stratyfikacja słownictwa z komponentem nazwy barwy złotej w lirykach Leopolda Staffa (część druga)
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Przejdź
3. Nabokovowski sposób dotykania rzeczywistości: gra światła i barw w opowiadaniu "Detale zachodu słońca"
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Przejdź
4. Leksykalno-semantyczne wyznaczniki letnich pejzaży wiejskich w "Nocach i dniach" Marii Dąbrowskiej
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Przejdź
5. Strukturalno-semantyczna analiza słownictwa z komponentem nazwy barwy złotej w lirykach Leopolda Staffa (część trzecia)
(Studia Językoznawcze)
t. 15, 2016 2016 Przejdź
6. Peryfrazy nazw religijnych w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej
(Studia Językoznawcze)
t. 15, 2016 2016 Przejdź
7. Leksykalno-semantyczne wyznaczniki wiosennych pejzaży wiejskich w Nocach i dniach Marii Dąbrowskiej
(Studia Językoznawcze)
t. 15, 2016 2016 Przejdź
8. Bolesław Prus jako dziennikarz – stan badań i perspektywy badawcze
(Studia Językoznawcze)
t. 16, 2017 2017 Przejdź
9. Pismo Święte wybrane z ksiąg Starego i Nowego Zakonu… Klementyny z Tańskich Hoffmanowej – uwagi językoznawcy
(Studia Językoznawcze)
t. 16, 2017 2017 Przejdź
10. Językowy obraz dzieciństwa Tomaszka Niechcica w świecie przedstawionym Nocy i dni Marii Dąbrowskiej
(Studia Językoznawcze)
t. 16, 2017 2017 Przejdź
11. Językowa kreacja doktora Szumana w Lalce Bolesława Prusa
(Studia Językoznawcze)
t. 11, 2012 2012 Przejdź
12. Funkcje barw w listach Henryka Sienkiewicza do członków rodziny
(Studia Językoznawcze)
t. 13, 2014 2014 Przejdź
13. Funkcje barw w językowej kreacji świata Izabeli Łęckiej w Lalce Bolesława Prusa
(Studia Językoznawcze)
t. 13, 2014 2014 Przejdź
14. Konotacje semantyczne srebra w poezji Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej
(Studia Językoznawcze)
t. 13, 2014 2014 Przejdź
15. Funkcja barw w językowej kreacji świata fl ory w Dolinie Issy Czesława Miłosza
(Studia Językoznawcze)
t. 13, 2014 2014 Przejdź
16. Językowa kreacja świata starego Szlangbauma w Lalce Bolesława Prusa
(Studia Językoznawcze)
t. 12, 2013 2013 Przejdź
17. Pole semantyczne barw zieleni w twórczości Stefana Żeromskiego
(Studia Językoznawcze)
t. 10, 2011 2011 Przejdź
18. Świat roślin w twórczości Bolesława Prusa – przegląd zagadnień
(Studia Językoznawcze)
t. 10, 2011 2011 Przejdź
19. O słownictwie Rejowego Wizerunku: o „niszczeniu prawdy”
(Studia Językoznawcze)
t. 10, 2011 2011 Przejdź
20. Zapożyczenia niemieckie w Krzyżakach Henryka Sienkiewicza
(Studia Językoznawcze)
t. 10, 2011 2011 Przejdź
21. Językowa kreacja uczuć Stanisława Wokulskiego do Izabeli Łęckiej
(Studia Językoznawcze)
t. 10, 2011 2011 Przejdź
22. „[K]orzeni szukam pradziadów / co oplatają trzewia ziemi” – obraz „małej ojczyzny” w lirykach Władysława Grabana
(Studia Językoznawcze)
t. 17, 2018 2018 Przejdź
23. Od Listów z podróży do Ameryki (1876–1878) do Listów z Afryki (1891–1892), czyli o ewolucji warsztatu pisarskiego Henryka Sienkiewicza
(Studia Językoznawcze)
t. 18, 2019 2019 Przejdź
24. [R]ozsądek / wyszedł nam / naprzeciw / szkoda / że nie / spotkaliśmy go / po drodze – językowa kreacja miłości w polskojęzycznych lirykach Stefanii Trochanowskiej
(Studia Językoznawcze)
t. 18, 2019 2019 Przejdź
Strona