Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2016.15-08
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 15, 2016
Leksykalno-semantyczne wyznaczniki wiosennych pejzaży wiejskich w Nocach i dniach Marii Dąbrowskiej

Autorzy: Jolanta Słoboda
Uniwersytet Szczeciński, Akademickie Centrum Kształcenia Językowego, Szczecin
Słowa kluczowe: idiolekt Marii Dąbrowskiej leksyka semantyka barwy
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (115-125)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł zawiera analizę leksykalno-semantycznych wyznaczników opisów wiosennych pejzażywiejskich w Nocach i dniach Marii Dąbrowskiej oraz wskazuje na ich funkcje w tekście.Do stworzenia plastycznych opisów pejzaży pisarka zastosowała różnorodną paletę barw, któredziałając na zmysły odbiorcy, wzmagają wrażenia kolorystyczne oraz podkreślają pięknoprzyrody, wśród której żyją bohaterowie powieści. Najczęściej pojawia się nazwa barwy zielonej,która wzbogacana jest określeniami charakteryzującymi wiosenne ożywienie i świeżośćw przyrodzie, opisującymi świat roślin rozświetlonych promieniami słońca. Rzadziej występująbarwy: szara i niebieska. W opisach często pojawia się słownictwo z zakresu nazw światłai cienia, które oprócz funkcji informacyjnej, wyodrębniającej i identyfikującej kolorystycznieopisywane elementy, podkreśla nastrój, scenerię i dynamizm krajobrazu. Słownictwo przywołującebogactwo dźwięków słyszanych w przyrodzie oraz użycie czasowników ruchu, ożywiai dynamizuje obrazy natury.Liczne personifikacje podkreślają związki łączące człowieka z przyrodą. Bohaterowie Nocyi dni są jej nierozłączną częścią.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Białoskórska M., Pole błękitu w lirykach Leopolda Staffa, w: Barwa w języku, literaturze i kulturze, pod red. E. Komorowskiej i D. Stanulewicz, cz. 2, Szczecin 2011, s. 103–125.
2.Dąbrowska M., Pisma wybrane. Noce i dnie, t. II–III, Warszawa 1956.
3.Handke K., Polszczyzna Stefana Żeromskiego, Warszawa 2012.
4.Handke K., Świat barw, Kraków 2002.
5.Józefacka M., Konstrukcje metaforyczne u Dąbrowskiej, w: Pięćdziesiąt lat twórczości Marii Dąbrowskiej. Referaty i materiały sesji naukowej, pod red. E. Korzeniewskiej, Warszawa 1963, s. 113–127.
6.Mariak L., Językowa kreacja Kozaka w ,,Ogniem i mieczem”, ,,Studia Językoznawcze”. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, Szczecin 2012, t. 11, s. 109–135.
7.Słoboda J., Leksykalno-semantyczne wyznaczniki letnich pejzaży wiejskich w „Nocach i dniach” Marii Dąbrowskiej, ,,Studia Językoznawcze”. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, Szczecin 2015, t. 14, s. 333–345.
8.Słownik języka polskiego, pod red. M. Szymczaka, t. I–III, Warszawa 1978.
9.Szczaus A., Pole światła i cienia w ,,Listach z podróży do Ameryki” Henryka Sienkiewicza, ,,Studia Językoznawcze”. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, Szczecin 2005, t. 4, s. 357–358.
10.Tokarski R., Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie, Lublin 2004.