Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 15, 2016

Rok wydania:2016

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Spis treści

0 (0-0) --- Więcej
1.

Relacje: człowiek – świat zwierząt w porównaniach występujących w tekstach Stefana Żeromskiego

14 (5-18) Kwiryna Handke Więcej
2.

Strukturalno-semantyczna analiza słownictwa z komponentem nazwy barwy złotej w lirykach Leopolda Staffa (część trzecia)

19 (19-37) Mirosława Białoskórska Więcej
3.

Między słowem, obrazem a muzyką, czyli o integralności sztuk w Dziennikach Marii Dąbrowskiej

12 (39-50) Danuta Bieńkowska, Elżbieta Umińska-Tytoń Więcej
4.

„Czarodziejskie” zioła Renaty z powieści Walerego Briusowa Ognisty Anioł

10 (51-60) Halina Chodurska Więcej
5.

Leksykalno-stylistyczne środki opisu podróży i podróżowania w listach prywatnych Henryka Sienkiewicza

20 (61-80) Leonarda Mariak Więcej
6.

Peryfrazy nazw religijnych w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej

22 (81-102) Joanna Rychter Więcej
7.

Czasownikowe derywaty odzwierzęce w polszczyźnie historycznej i ich funkcja w wierszu Juliana Tuwima Figielek

11 (103-113) Adrianna Seniów Więcej
8.

Leksykalno-semantyczne wyznaczniki wiosennych pejzaży wiejskich w Nocach i dniach Marii Dąbrowskiej

11 (115-125) Jolanta Słoboda Więcej
9.

Słownictwo religijne w powieści Nowe wędrówki Oryginała Józefa Korzeniowskiego

18 (127-144) Jowita Żurawska-Chaszczewska Więcej
10.

Modyfikacje zwrotu podbijać komuś bębenka we współczesnej polszczyźnie

21 (145-165) Jolanta Ignatowicz-Skowrońska Więcej
11.

Способы выражения радости в современных русском и польском языках

15 (167-181) Katarzyna Kondzioła-Pich Więcej
12.

Nekromancja w historii języka polskiego

12 (183-194) Zuzanna Krótki Więcej
13.

Łacińskie i greckie nienormatywne zapożyczenia w polszczyźnie XIX wieku, a ich żywot w polszczyźnie drugiej połowy XX wieku

16 (195-210) Daria Kupidura Więcej
14.

Słownictwo z zakresu zwyczajów i obrzędów wielkanocnych w perspektywie historycznej

16 (211-226) Katarzyna Pawlik Więcej
15.

Propozycje terminologiczne z zakresu architektury i budownictwa w Budowie kościołów Piotra Aignera (1825)

14 (227-240) Agnieszka Szczaus Więcej
16.

[rec.] Na końcu języka. Z orientalistą Andrzejem Pisowiczem rozmawiają Kornelia Mazurczyk i Zbigniew Rokita, Fundacja Sąsiedzi, Białystok 2015, ss. 256

9 (241-249) Henryk Duda Więcej
17.

[rec.] Joanna Kuć, Polszczyzna łukowskich aktów notarialnych z początku XIX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2013, ss. 339

4 (251-254) Bogdan Walczak Więcej
18.

[rec.] Paulina Michalska, Status staropolskich oboczności wyrazowych w polszczyźnie doby średniopolskiej, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2013, ss. 309

5 (255-259) Bogdan Walczak Więcej