Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2016.15-03
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 15, 2016
Między słowem, obrazem a muzyką, czyli o integralności sztuk w Dziennikach Marii Dąbrowskiej

Autorzy: Danuta Bieńkowska

Elżbieta Umińska-Tytoń
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Łódź
Słowa kluczowe: Maria Dąbrowska Dzienniki styl artystyczny
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (39-50)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Podstawą rozważań jest materiał językowy zaczerpnięty z Dzienników Marii Dąbrowskiej, zawierającywypowiedzi pisarki o jej wrażliwości na muzykę i sztuki plastyczne oraz przykładyświadczące o wpływie tych sztuk na sposób kształtowania wypowiedzi literackiej. Analiza materiałuujawniła, że kształt językowy Dzienników ilustruje wpływ znajomości dzieł malarskichna technikę obrazowania; w mniejszym zakresie pokazuje inspiracje muzyczne.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dąbrowska M., Dzienniki 1914–1965. Pierwsze pełne wydanie w 13 tomach (bez opracowania edytorskiego), pod kierunkiem T. Drewnowskiego. Wprowadzenie T. Drewnowski, red. W. Starska-Żakowska, Warszawa 2009 (wersja elektroniczna).
2.Korespondencja sztuk, w: Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, Wrocław 1988.
3.Winczek-Langier C., Świat muzyki i plastyki w „Nocach i dniach” Marii Dąbrowskiej, Prace Naukowe WSP w Częstochowie. Seria: Filologia Polska – Historia i Teoria Literatury 1994, z. IV, s. 99–108.